Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Organizacijska shema Županijske uprave (preuzmi)

Tajništvo županije

 • Tajnik: Ivan Horvat, dipl. iur.
 • Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica
 • Telefon: 033 638-104
 • Faks: 033 722-465
 • tajnistvo@vpz.hr
 • ivan.horvat@vpz.hr

Ured župana

 • Pročelnica: Jasna Abramović, dipl. iur.
 • Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica
 • Telefon: 033 638-110
 • Faks: 033 722-465
 • ured.zupana@vpz.hr
 • jasna.abramovic@vpz.hr

Služba za javne financije

 • Pročelnica: Ankica Garaj, univ. spec. oec.
 • Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica
 • Telefon: 033 638-160
 • Faks: 033 722-465
 • financije@vpz.hr
 • ankica.garaj@vpz.hr

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša

 • Pročelnica: Zorica Hegedušić, dipl. iur.
 • Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica
 • Telefon 033 638-130
 • Faks: 033-722-465
 • LEGALIZACIJA – informacije: 033/638-136
 • graditeljstvo@vpz.hr
 • zorica.hegedusic@vpz.hr

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove

 • Privremeni pročelnik: Bojan Mijok, mag. oec.
 • Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica
 • Telefon: 033 638-170,
 • Faks: 033 722-465
 • dario.ripli@vpz.hr

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu

 • Pročelnica: mr. sc. Vesna Šerepac, dipl. pedagog
 • Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica
 • Telefon: 033 638-120
 • Faks: 033 638-125
 • vesna.serepac@vpz.hr

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

 • Pročelnica: Melita Sirovica, dipl. oec.
 • Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica
 • Telefon: 033 638-150
 • Faks: 033 722-465
 • melita.sirovica@vpz.hr
Share Button