Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Promjena osobnog imena i/ili prezimena


Kontakt:
033/638-134
ljiljana.tot@vpz.hr

Ispostava Orahovica (uredovni dan četvrtkom)
033/401-534
silvija.fuljek@vpz.hr

Ispostava Slatina(svi dani osim četvrtka)
033/401-983
silvija.fuljek@vpz.hr

-PUNOLJETNE OSOBE
Postupak promjene osobnog imena, imena ili prezimena, propisan je Zakonom o osobnom imenu (NN 118/12 i 70/17 i 98/19).
Zahtjev se predaje u sjedištu Upravnog tijela ili ispostavama prema mjestu prebivališta.

-MALOLJETNE OSOBE
Maloljetnom djetetu promijeniti će se osobno ime, ime ili prezime, na zahtjev roditelja, posvojitelja ili skrbnika uz suglasnost nadležnog tijela. Ako je dijete starije od 10 godina potrebna je i njegova suglasnost.

-PO PRESTANKU BRAKA
Bračni drug koji je sklapanjem braka mijenjao prezime, u slučaju prestanka braka može se u roku od godine dana od dana prestanka braka vratiti na prezime koje je imao prije sklapanja braka. Izjava se daje pred matičarom, te upisuje u maticu rođenih.

Životni partner koji je sklapanjem životnog partnerstva mijenjao prezime, u slučaju prestanka životnog partnerstva može se u roku od godinu dana od dana prestanka životnog partnerstva vratiti na prezime koje je imao prije sklapanja životnog partnerstva. Izjava se daje pred matičarom, te upisuje u maticu rođenih.

Uz obrazloženi zahtjev stranka je dužna priložiti:
- presliku osobne iskaznice,
- uvjerenje Općinskog suda da se protiv stranke ne vodi kazneni postupak.

Obrasci:
Zahtjev za promjenom osobnog imena
Zahtjev za promjenom osobnog imena maloljetne osobe
Zahtjev za upis izjave u MR o korištenju osobnog imena u pravnom prometu


Zahtjev za dopunu podataka temeljnog upisa
Zahtjev za upis činjenice rođenja nastale u inozemstvu
Zahtjev za upis činjenice smrti nakon isteka roka od 30 dana

Obnova upisa u maticu rođenih - Zahtjev

Ispravke temeljnih i naknadnih upisa u Državnim maticama

Zahtjev za ispravak temeljnog ili naknadnog upisa u državnim maticama predaje se ovom Upravnom odjelu osobno ili putem punomoćnika, ako se matica čiji se ispravak traži vodi u ovom Upravnom tijelu.

U upravnom postupku donosi se rješenje o ispravci pogrešno upisane činjenice u državnu maticu, te je pravomoćno rješenje temelj za ispravak u državnoj matici.

Postupak za ispravak je oslobođen od plaćanja upravnih pristojbi.

Zahtjev za ispravak pogrešno upisanih podataka
Skip to content