Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

DRŽAVNE MATICE

Pravni temelj: Zakon o državnim maticama (NN 96/9376/13 i 98/19), Obiteljski zakon (NN 103/15), Zakon o izmjenama obiteljskog zakona (NN 98/19), Naputak za provedbu Zakona o državnim maticama i upisu posvojenja u maticu rođenih (NN 26/08), Pravilnik o obrascima i načinu izdavanju izvadaka iz državnih matica namijenjenih inozemstvu (NN 48/94), Pravilnik o obrascu matice vjenčanih, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica (NN 91/13), Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje braka izvan službene prostorije (NN 36/20), Pravilnik o obrascu potvrde o smrti (NN 46/11).
 

EVIDENCIJA O DRŽAVLJANSTVU

Pravni temelj: Zakon o hrvatskom državljanstvu (NN 53/9170/9128/92113/934/94 - ispravak Odluke URSRH, 130/11110/15 i 102/19), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o državljanstvu, obrascu i cijeni obrasca domovnice (NN 113/16 i 9/17).

Evidenciju o državljanstvu Matični ured vodi za matična područja za koje vodi i državne matice. Osobni podaci koji se upisuju u knjigu državljana moraju biti istovjetni sa podacima iz matice rođenih.

Domovnica je javna isprava kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo.

Skip to content