Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

MATICA UMRLIH

U maticu umrlih upisuju se činjenice smrti koje su se dogodile u Republici Hrvatskoj i smrti hrvatskih državljana u inozemstvu.

Smrt su dužni prijaviti članovi obitelji s kojima je umrli živio.

Ako nema članova obitelji ili oni to ne mogu učiniti, smrt su dužne prijaviti druge osobe s kojima je umrli živio ili drugi članovi obitelji koji su saznali za smrt, odnosno osobe u čijem je stanu živio.

Ako nema niti tih osoba, smrt je dužna prijaviti osoba koja je prva saznala za smrt.

Za osobe koje su umrle u zdravstvenoj ustanovi, na službi u oružanim snagama RH, kazneno-popravnoj ustanovi, hotelu, internatu ili drugoj ustanovi smrt prijavljuje nadležna ustanova odnosno tijelo.

Obrasci:
Zahtjev za izdavanje isprava iz matice umrlih
Zahtjev za sastavljanje smrtovnice

SMRTI U INOZEMSTVU

Upisuju se na temelju izvatka iz matice umrlih inozemnog tijela izdanog u državi gdje je smrt nastupila. Upis se obavlja u matičnom uredu prema mjestu posljednjeg prebivališta umrlog u Republici Hrvatskoj. Ako se posljednje prebivalište ne može utvrditi, upis osobe izvršit će se u odgovarajuću državnu maticu mjesta njezina rođenja u Republici Hrvatskoj. Ako se upis ne može izvršiti niti prema jednom od navedenih kriterija, upis će se izvršiti u odgovarajuću državnu maticu Gradskog ureda za opću upravu.

Obrasci:
Zahtjev za upis u maticu umrlih

Osoba koja živi u inozemstvu i nije u mogućnosti doći u Republiku Hrvatsku može zatražiti izdavanje i dostavu isprava osobno, putem opunomoćenika ili putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu. Također stranka može podnijeti zahtjev za izdavanje isprava putem opunomoćenika, ili se pisanim putem može obratiti matičnom uredu od kojeg traži izdavanje isprave.
Skip to content