Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Matica rođenih

Rođeni u inozemstvu

Upisi podataka o rođenju hrvatskih državljana nastalih u inozemstvu upisuju se u državne matice na temelju izvatka inozemnog tijela. Za maloljetno dijete zahtjev za upisu u maticu rođenih podnosi jedan ili oba roditelja (osobno, putem opunomoćnika ili diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu). Punoljetna osoba, od 18. do 21. godinu života, zahtjev podnosi osobno, putem opunomoćnika ili diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.

Činjenica rođenja nastala u inozemstvu upisuje se u maticu rođenih mjesta prebivališta roditelja djeteta u Republici Hrvatskoj, a ako ovog nema ili nije poznato, ili roditelji imaju različito prebivalište u Republici Hrvatskoj, u maticu rođenih mjesta posljednjeg prebivališta roditelja koji je podnio zahtjev za upis rođenja djeteta, a ako posljednje prebivalište nije moguće utvrditi, upis će se izvršiti u mjestu rođenja roditelja u Republici Hrvatskoj, a ako toga nema, tada se dijete upisuje u maticu rođenih u Gradu Zagrebu (gdje se istodobno obavlja i upis u Središnju evidenciju hrvatskih državljana.)

Uz zahtjev je potrebno priložiti:
- izvadak iz državne matice rođenih države rođenja(ako je osoba rođena u Republici Srbiji potreban je prijevod ako je rodni list izdan na ćirilici, a umjesto njega može internacionalni izvod).
- dokaz o vjenčanju (ako je u braku),
- dokaz o prestanku braka (smrtni list ili presuda o razvodu braka),
- preslik rješenja o primitku u hrvatsko državljanstvo s naznačenim datumom uručenja rješenja

Obrasci:
Zahtjev za upis u maticu rođenih za maloljetno dijete
Zahtjev za upis u maticu rođenih za punoljetnu osobu

Izdavanje dokumenata:
Osoba koja živi u inozemstvu i nije u mogućnosti doći u Republiku Hrvatsku može zatražiti izdavanje i dostavu isprava osobno, pisanim putem obraćanjem matičnom uredu od kojeg traži izdavanje isprave, putem opunomoćenika ili putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.

Obrasci:
Zahtjev za izdavanje isprava iz matice rođenih
Zahtjev za izdavanje potvrde o slobodnom bračnom stanju

Skip to content