Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Materijali za 13. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (10. 3. 2020. godine)

Poziv za 13. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

1. Ovjera zapisnika s 12. sjednice (preuzmi)
2. Razmatranje Izvješća Mandatne komisije o stavljanju u mirovanje mandata vijećnice i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnice Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije, prisega vijećnika (preuzmi)
3. Razmatranje prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama Statuta Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
4. Razmatranje prijedloga Odluke o prestanku trgovačkog društva Slavonska mreža d. o. o. za razvoj širokopojasne infrastrukture po skraćenom postupku bez likvidacije (preuzmi)
5. Razmatranje Izvješća o radu župana Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine (preuzmi)
6. Razmatranje Javnih potreba iz Programa zdravstvene zaštite za 2020. godinu s Programom i Planom monitoringa vode za ljudsku potrošnju iz vodoopskrbne mreže i crpilišta lokalne vodoopskrbe na području Virovitičko-podravske županije u 2020. godini, te Troškovnikom Programa i Plana monitoringa vode za ljudsku potrošnju iz vodoopskrbne mreže i crpilišta lokalne vodoopskrbe na području Virovitičko-podravske županije u 2020. godini (preuzmi)
7. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Policijske uprave Virovitičko-podravske u 2019. godini (preuzmi)
8. Razmatranje Izvješća o mjerenju koncentracije aeroalergene peludi u vanjskoj atmosferi na području Virovitičko-podravske županije – Grad Virovitica i okolica u 2019. godini (preuzmi)
9. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu obrane od tuče za Virovitičko-podravske županije u 2019. godinu (preuzmi)
10. Razmatranje Izvješće o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Virovitičko-podravske županije u 2019. godini (preuzmi)
11. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Virovitičko-podravske županije u 2019. godini (preuzmi)
12. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti:
a) na razrješenje ravnatelja Kazališta Virovitica (preuzmi)
b) na imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Kazališta Virovitica (preuzmi)
13. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za zaključivanje okvirnog sporazuma i ugovora o opskrbi električnom energijom (preuzmi)

KLUBOVI VIJEĆNIKA ODRŽAT ĆE SE SAT VREMENA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE

Materijali za 13. sjednicu Županijske skupštine mogu se preuzeti na internet stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr u kategoriji „Materijali za skupštinu“.

Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti izvijestite Tajništvo županije na tel. 033 638 119.

 • Zahtjev za prisustvovanje sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 • Evidencijski listić (preuzmi)
 • Prijedlozi župana za uvrštavanje u dnevni red (preuzmi)
 • Odbor za društvene djelatnosti (preuzmi)
 • Prijedlog dopune dnevnog reda (preuzmi)

– Arhiv materijala za Županijsku skupštinu u razdoblju od 2017. do 2021. godine

 1. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 2. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
  Izvanredna sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 3. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 4. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 5. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
  Izvanredna sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 6. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 7. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 8. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 9. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 10. sjednica Županijske skupštine (poveznica)

Izvanredna sjednica Županijske skupštine (poveznica)

    11. sjednica Županijske skupštine (poveznica)

    12. sjednica Županijske skupštine (poveznica)

– Arhiv materijala za Županijsku skupštinu u razdoblju od 2013. do 2017. godine (poveznica)

Share Button