Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Materijali za 11. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (19. 11. 2019. godine)

Poziv za 11. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

1. Ovjera zapisnika:

a)      10. sjednice Županijske skupštine (preuzmi)

b)      Izvanredne sjednice održane 16. rujna 2019. godine (preuzmi)

2. Razmatranje prijedloga 1. Izmjena i dopuna Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu (preuzmi)

3. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršavanju Proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine (preuzmi)

4. Razmatranje Izvješća o radu župana Virovitičko-podravske županije za razdoblje 1.siječnja – 30.lipnja 2019. godine (preuzmi)

5. Razmatranje Izvješća o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Virovitičko-podravske županije u 2018. godini (preuzmi)

6. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Virovitičko-podravske županije u 2018. godini (preuzmi)

7. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije i Financijskog izvješća za 2018. godinu (preuzmi)

8. Razmatranje Programa rada Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu (preuzmi)

9. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije za distribuciju plina trgovačkom društvu HEP PLIN d.o.o. Osijek (preuzmi)

10. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju interesa Virovitičko-podravske županije za davanje u zakup nekretnina bez provođenja javnog natječaja:

a) Općini Lukač (preuzmi)

b) Trgovačkom društvu TERRA SLAVONICA d.o.o. Virovitica (preuzmi)

c) Trgovačkom društvu VIROEXPO d.o.o. Virovitica (preuzmi)

11. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica:

a) o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za zaključivanje jednogodišnjeg ugovora o nabavi lijekova (preuzmi)

b) o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za zaključivanje ugovora o nabavi posebne skupine lijekova (preuzmi)

12. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije:

a) o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije Aniti Novosel Derežić, dr. med.dent. (preuzmi)

b) o davanje u zakup poslovnog prostora za obavljanje zdravstvene djelatnosti izvan mreže javne zdravstvene službe u Voćinu (preuzmi)

13. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju dva člana Kazališnog vijeća Kazališta Virovitica (preuzmi)

14. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

15. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju jednog člana Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

16. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na:

a) Odluku Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko- podravske županije o usklađivanju djelatnosti Zavoda (preuzmi)

b) Izmjenu Statuta Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

KLUBOVI VIJEĆNIKA ODRŽAT ĆE SE SAT VREMENA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE

Materijali za 11. sjednicu Županijske skupštine mogu se preuzeti na internet stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr. u kategoriji „materijali za skupštinu“.

Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti izvijestite Tajništvo županije na tel. 033 638 119.

 • Zahtjev za prisustvovanje sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 • Evidencijski listić (preuzmi)
 • Prijedlozi župana za uvrštavanje u dnevni red (preuzmi)
 • Odbor za financije i proračun (preuzmi)
 • Odbor za društvene djelatnosti (preuzmi)

– Arhiv materijala za Županijsku skupštinu u razdoblju od 2017. do 2021. godine

 1. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 2. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
  Izvanredna sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 3. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 4. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 5. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
  Izvanredna sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 6. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 7. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 8. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 9. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 10. sjednica Županijske skupštine (poveznica)

Izvanredna sjednica Županijske skupštine (poveznica)

– Arhiv materijala za Županijsku skupštinu u razdoblju od 2013. do 2017. godine (poveznica)

Share Button