Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

OBAVIJEST:

Poštovani s obzirom na probleme sa serverom,
materijale za sjednicu Županijske skupštine,
koja će se održati 18. lipnja 2019. godine,
možete preuzeti OVDJE

 

Materijali za 10. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (18. 6. 2019. godine)

Poziv za 10. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (ovdje)

DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

1. Ovjera zapisnika s 9. sjednice Županijske skupštine (preuzmi)
2. Razmatranje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu (preuzmi)
3. Razmatranje prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Virovitičko–podravske županije za 2018. godinu (preuzmi)
4. Razmatranje Prijedloga Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije za razdoblje do kraja 2020. godine (preuzmi)
5. Razmatranje prijedloga Akcijskog plana za provedbu Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije do kraja 2020. godine (preuzmi)
6. Razmatranje prijedloga Komunikacijske strategije za provedbu Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije do kraja 2020. godine (preuzmi)
7. Razmatranje prijedloga Strategije razvoja ljudskih potencijala Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2019. – 2023. godine (preuzmi)
8. Razmatranje prijedloga Izvještaja o stanju u prostoru za razdoblje od 2013. do 2018. godine (preuzmi)
9. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za područje Virovitičko –podravske županije u 2018. godini (preuzmi)
10. Razmatranje prijedloga Plana zdravstvene zaštite Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2019.-2023. godine (preuzmi)
11. Razmatranje prijedloga Odluke:
a) o izmjenama Odluke o osnivanju Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
b) o izmjenama Odluke o osnivanju Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
c) o izmjenama Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
12. Razmatranje prijedloga Zaključka:
a) o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
b) o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
c) o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
d) o davanju suglasnosti na Statut Opće bolnice Virovitica (preuzmi)

13. Razmatranje prijedloga Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine i davanja u zakup poslovnih prostora Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
14. Razmatranje prijedloga Zaključka o utvrđivanju prijedloga potreba specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija za razdoblje od 2020.-2024. godine (preuzmi)
15. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
16. Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
17. Razmatranje Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Virovitičko-podravske županije u 2018. godini (preuzmi)
18. Razmatranje Izvješća o radu Opće bolnice Virovitica za 2018. godinu (preuzmi)
19. Razmatranje Izvješća o radu Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu (preuzmi)
20. Razmatranje Izvješća o radu Centra za socijalnu skrb Slatina za 2018. godinu (preuzmi)
21. Razmatranje Izvješća o radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2018. godinu (preuzmi)
22. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu VIDRA-e Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu (preuzmi)
23. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu s financijskim izvješćem (preuzmi)
24. Razmatranje Izvješća o radu Županijske uprave za ceste Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu (preuzmi)
25. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2018. godinu (preuzmi)
26. Razmatranje Izvješća o radu Sportske zajednice Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu (preuzmi)
27. Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli javnih priznanja Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

KLUBOVI VIJEĆNIKA ODRŽAT ĆE SE SAT VREMENA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE

Materijali za 10. sjednicu Županijske skupštine mogu se preuzeti na internet stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr. u kategoriji „materijali za skupštinu“.

Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti izvijestite Tajništvo županije na tel. 033 638 119.

 • Zahtjev za prisustvovanje sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 • Evidencijski listić (preuzmi)
 • Zaključak o prihvaćanju Strategije razvoja ljudskih potencijala Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2019. – 2020. (preuzmi)
 • Prezentacija Strategije razvoja ljudskih potencijala Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2019. – 2023. (preuzmi)
 • Zaključak o donošenju Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije za razdoblje do kraja 2020. godine (preuzmi)
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu (preuzmi)
 • Odbor za prostorno uređenje, komunalno stambene djelatnosti i zaštitu okoliša (preuzmi)
 • Odbor za financije i proračun (preuzmi)
 • Odbor za društvene djelatnosti (preuzmi)

– Arhiv materijala za Županijsku skupštinu u razdoblju od 2017. do 2021. godine

 1. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 2. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
  Izvanredna sjednica Županijske skupštine
  (poveznica)
 3. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 4. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 5. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
  Izvanredna sjednica Županijske skupštine
  (poveznica)
 6. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 7. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 8. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 9. sjednica Županijske skupštine (poveznica)

– Arhiv materijala za Županijsku skupštinu u razdoblju od 2013. do 2017. godine (poveznica)

Share Button