Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Materijali za 12. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (12. 12. 2019. godine)

Poziv za 12. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

1. Ovjera zapisnika s 11. sjednice (preuzmi)
2. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu (preuzmi)
3. Razmatranje prijedloga Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2020.. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu (preuzmi)
4. Razmatranje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu (preuzmi)
5. Razmatranje prijedloga Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
6. Razmatranje prijedloga Odluke o zaključenju Sporazuma o preuzimanju predmeta, pismohrane, ostale dokumentacije, opreme te sredstava za rad od mjesno nadležnog ureda državne uprave (preuzmi)
7. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
8. Razmatranje prijedloga Programa rada Županijske skupštine za 2020. godinu (preuzmi)
9. Razmatranje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Virovitičko-podravske županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije u 2020. godini (preuzmi)
10. Razmatranje prijedloga Godišnjeg programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2020. godini (preuzmi)
11. Razmatranje Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Orahovica za 2020. godinu (preuzmi)
12. Razmatranje Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta s financijskim planom Županijske uprave za ceste Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu (preuzmi)
13. Razmatranje Analize stanja sustava civilne zaštite Virovitičko-podravske županije u 2019. godini (preuzmi)
14. Razmatranje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Virovitičko. podravske županije u 2020. godini (preuzmi)
15. Razmatranje Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu (preuzmi)
16. Razmatranje Procjene rizika od velikih nesreća za Virovitičko-podravsku županiju (preuzmi)
17. Razmatranje Informacije o stanju komunalne infrastrukture na području Virovitičko -podravske županije za 2018. godinu (preuzmi)
18. Razmatranje Informacije o upisu učenika u I. razred srednje škola na području Virovitičko-podravske županije u školskoj 2019./2020. godini (preuzmi)
19. Razmatranje Informacije o održanim natjecanjima i smotrama učenika osnovnih i srednjih škola Virovitičko-podravske županije u školskoj 2018./2019. godini (preuzmi)
20. Razmatranje prijedloga Zaključka o sudjelovanju Virovitičko-podravske županije u Programu poduzetništvo mladih, žena i početnika Hrvatske banke za obnovu i razvitak (preuzmi)

 

KLUBOVI VIJEĆNIKA ODRŽAT ĆE SE SAT VREMENA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE

Materijali za 12. sjednicu Županijske skupštine mogu se preuzeti na internet stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr. u kategoriji „materijali za skupštinu“.

Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti izvijestite Tajništvo županije na tel. 033 638 119.

 • Zahtjev za prisustvovanje sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 • Evidencijski listić (preuzmi)
 • Prijedlozi župana za uvrštavanje u dnevni red (preuzmi)
 • Odbor za financije i proračun (preuzmi)
 • Odbor za društvene djelatnosti (preuzmi)
 • Odbor za prostorno uređenje, komunalno stambene djelatnosti i zaštitu okoliša (preuzmi)

– Arhiv materijala za Županijsku skupštinu u razdoblju od 2017. do 2021. godine

 1. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 2. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
  Izvanredna sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 3. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 4. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 5. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
  Izvanredna sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 6. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 7. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 8. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 9. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 10. sjednica Županijske skupštine (poveznica)

Izvanredna sjednica Županijske skupštine (poveznica)

    11. sjednica Županijske skupštine (poveznica)

– Arhiv materijala za Županijsku skupštinu u razdoblju od 2013. do 2017. godine (poveznica)

Share Button