Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Materijali za 7. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (5. 11. 2018. godine)

Poziv za 7. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

DNEVNI RED:

AKTUALNI SAT

 1. Ovjera zapisnika sa 6. sjednice Županijske skupštine (preuzmi)
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 5. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaj o ostvarivanju Proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godini (preuzmi)
 6. Razmatranje Izvješća o radu župana Virovitičko-podravske županije za razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godini (preuzmi)
 7. Razmatranje Programa rada Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu (preuzmi)
 8. Informacija o upisu učenika u I. razred srednje škole na području Virovitičko-podravske županije u školskoj 2018./2019. godini (preuzmi)
 9. Informacija o održanim natjecanjima i smotrama učenika osnovnih i srednjih škola Virovitičko-podravske županije u školskoj 2017./2018. godini (preuzmi)
 10. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije u 2017. godini (preuzmi)
 11. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za zaključenje ugovora o pružanju usluga tjelesne zaštite (preuzmi)
 12. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za zaključenje ugovora za nabavu uređaj za magnetnu rezonancije 1,5 T (MR uređaj) (preuzmi)

KLUBOVI VIJEĆNIKA ODRŽAT ĆE SE SAT VREMENA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE

Materijali za 7. sjednicu Županijske skupštine mogu se preuzeti na internet stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr. u kategoriji „materijali za skupštinu“.

Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a o eventualnoj spriječenosti izvijestite Tajništvo županije na tel. 033 638 119.

 • Zahtjev za prisustvovanje sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 • Evidencijski listić (preuzmi)
 • Dostava prijedloga akata čije je donošenje u nadležnosti Županijske skupštine – popratni dopis (preuzmi)
 • Izvješće o radu župana Virovitičko-podravske županije za razdoblje 1. siječanj – 30. lipanj 2018. godine – popratni dopis (preuzmi)
 • Odbor za društvene djelatnosti (preuzmi)
 • Odbor za financije i proračun (preuzmi)
 • Odbor za izbor i imenovanje (preuzmi)

– Arhiv materijala za Županijsku skupštinu u razdoblju od 2017. do 2021. godine

 1. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 2. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
  Izvanredna sjednica Županijske skupštine
  (poveznica)
 3. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 4. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
 5. sjednica Županijske skupštine (poveznica)
  Izvanredna sjednica Županijske skupštine
  (poveznica)
 6. sjednica Županijske skupštine (poveznica)

– Arhiv materijala za Županijsku skupštinu u razdoblju od 2013. do 2017. godine (poveznica)

Share Button