Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Virovitičko-podravska županija

Trg Ljudevita Patačića 1

33000 Virovitica

tel: 033/638-100

e-mail: info@vpz.hr

OIB: 93362201007

IBAN: HR 1423600001800010009

MB: 02585324

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje:

pisarnica@vpz.hr

Igor Andrović - župan

Sandra Medved - tajnica župana 033/638-100
Marijo Klement - zamjenik župana
Igor Pavković - zamjenik župana
Fax - Županija 033/722-465

Služba za poslove župana i opće poslove

Pročelnica - Jasna Abramović 033/638-110

Dalibor Per 638-111
Sanja Sudar/Ana Blatančić 638-111
Marijana Pavlović Karlović 638-114
Marko Bošnjak 743-124
Maja Jakelić 638-112
Blanka Margetić 638-112
Kristijan Toplak 638-119
Tomislav Vampovac 638-119
Helena Hegediš (Suhopolje) 552-041
Tihana Ferenčević Slanac 638-114
Ljiljana Tot 743-174
Jasmina Gverić 743-105
Silvija Fuljek (Slatina/Orahovica) 401-983, 401-534
Renato Giba 743-213
Marijana Demšić 743-144
Mandica Boloban (Orahovica) 401-530
Maja Vukić 743-153
Damir Ribić 743-217

Matičari
Mirjana Granjaš 743-174
Nada Đapić 743-176
Dijana Škaro 743-215
Melita Dengoricija 743-214
Vesna Begović (Pitomača) 782-261 (Tel/Fax)
Helga Milošević (Slatina) 401-981 (Tel), 401-980 (Fax)
Mirjana Lovro (Nova Bukovica) 564-017 (Tel/Fax)
Blaženka Hranj (Voćin) 565-118 (Tel/Fax)
Damir Vrkić (Orahovica) 401-537 (Tel), 673-144 (Fax)
Marija Peteržilnik (Orahovica) 401-537 (Tel), 673-144 (Fax)

Služba za pravne poslove i lokalnu samoupravu

Pročelnik - Ivan Horvat 033/638-104

Sanja Pančić - 743-143
Jadranka Miholović  - 638-131
Tijana Vedriš Blaškan - 743-142
Renata Uher Jerbić - 638-100

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove

LEGALIZACIJA - informacije: 033/638-136

Pročelnica - Zorica Hegedušić 033/638-130

Sanela Santro - 638-132
Ivan Jezerčić - 743-177
Melita Ilakovac - 743-177
Iva Šarić Srzić - 638-135
Marko Posavec - 638-135
Bojan Brozović - 743-271
Domagoj Domitrović - 743-123

IZDVOJENO MJESTO RADA U SLATINI:

Mateja Gracek (Slatina) - 401-490
Denis Urbanek (Slatina) - 401-490
Andrijana Bauer (Slatina) - 638-840
Vlatka Drimal (Slatina) - 638-840
Zrinka Brajnović (Slatina) - 401-994 / fax. 552-903
Jasmina Bosanac (Slatina) - 401-994
Jasna Rastija (Slatina) - 401-983
Suzana Juren (Slatina) - 401-971 / fax. 552-903

IZDVOJENO MJESTO RADA U ORAHOVICI:

Dunja Žužak (Orahovica)  - 401-543
Marin Jurlina (Orahovica)  - 673-789 / fax. 673-789
Antun Herceg (Orahovica)  - 639-939
Sreten Radaković (Orahovica)  - 401-541

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu

Pročelnik - Bojan Mijok - 033/638-170

Dario Ripli - 638-141
Marin Aragović - 638-171
Predrag Mrmoš - 638-140
Nikola Miščević - 638-143
Nataša Grba Cabunac - 638-143
Jelena Giba - 743-104

IZDVOJENO MJESTO RADA SLATINA

Nada Maravić - 401-987 / fax. 552-903
Mirela Pšibila - 401-982

IZDVOJENO MJESTO RADA ORAHOVICA

Mirela Pšibila - 401-538

IZDVOJENO MJESTO RADA PITOMAČA

Valentina Paša 740-032

VIROEXPO 638-170

Služba za javne financije

Pročelnica - Ankica Garaj 033/638-160

Mira Zupanič - 638-161
Ružica Šmer - 638-161
Davorka Kermend Đukić - 743-103
Jelena Jandrečić Štaub - 743-103
Adrijana Marinčić - 638-162
Anja Strugar - 638-162

Služba za unutarnju reviziju

Ida Foret 033/743-277

Upravni odjel za obrazovanje i demografiju

Pročelnica - Martina Bunić  033/638-120

Andreja Dobrostal Šegregur - 743-122
Mario Lulić - 638-122
Željka Brozović - 638-121
Dragica Moslavac - 743-113 / 722-952 fax.
Nada Predrijevac - 638-121
Mirjana Vukomanović - 743-113

Upravni odjel za zdravstvo, branitelje i socijalnu skrb

Pročelnica - Melita Sirovica  033/638-150

Marina Ružman - 743-219
Mara Vidović - 638-151
Lidija Nikić (Slatina) - 401-992
Ljiljana Bart - 743-282
Ksenija Bognar - 743-282
Matija Golubić (Pitomača) - 740-033
Mirela Srbić Bartolić (Slatina) - 401-991
Zoran Živko - 743-129
Marija Bešlić Muselinović (Orahovica) - 401-536
Sanja Prepelec Sertić - 743-100
Tihana Domitrović - 743-281
Karmen Halgaš - 401-991 (Ispostava Slatina)
Karmela Špoljarić - 743-281
Ana Krajc Brezovečki 743-129

Odluka o određivanju uredovnih dana za Matične urede u Virovitičko-podravskoj županiji (preuzmi)