Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Knjiga državljana

Pravni temelj: Zakon o hrvatskom državljanstvu (NN 53/9170/9128/92113/934/94 - ispravak Odluke URSRH, 130/11110/15 i 102/19), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o državljanstvu, obrascu i cijeni obrasca domovnice (NN 113/16 i 9/17).

Evidenciju o državljanstvu Matični ured vodi za matična područja za koje vodi i državne matice. Osobni podaci koji se upisuju u knjigu državljana moraju biti istovjetni sa podacima iz matice rođenih.

Domovnica je javna isprava kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo.

Obrasci: Zahtjev za izdavanje isprave o hrvatskom državljanstvu

Osoba koja živi u inozemstvu i nije u mogućnosti doći u Republiku Hrvatsku može zatražiti izdavanje i dostavu isprava osobno, putem opunomoćenika ili putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu. Također stranka može podnijeti zahtjev za izdavanje isprava putem opunomoćenika, ili se pisanim putem može obratiti matičnom uredu od kojeg traži izdavanje isprave.

Skip to content