Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Sadržaj kategorije "Natječaji"

18. siječnja 2019.

Javni poziv za subvencionirano korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu

Javni poziv za subvencionirano korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu Javni poziv (preuzmi) Obrazac tablice proračuna OTP (preuzmi) Obrazac izjave o korištenim potporama (preuzmi) Obrazac – skupna izjava OIONK (preuzmi) Prijavni obrazac OPSPP (preuzmi) Program potpore (preuzmi)  

07. siječnja 2019.

Javni natječaj za davanje u zakup prostora u zgradi škole, Gimnazija Petra Preradovića Virovitica – sportska dvorana

Javni natječaj za davanje u zakup prostora u zgradi škole, Gimnazija Petra Preradovića Virovitica – sportska dvorana (preuzmi)

Javni natječaj za davanje u zakup prostora u zgradi škole, Gimnazija Petra Preradovića Virovitica – kantina

Javni natječaj za davanje u zakup prostora u zgradi škole, Gimnazija Petra Preradovića Virovitica – kantina (preuzmi)

03. siječnja 2019.

Javni natječaj za davanje u najam školskog prostora OŠ Josipa Kozarca Slatina

Javni natječaj za davanje u najam školskog prostora OŠ Josipa Kozarca Slatina (preuzmi)

02. siječnja 2019.

Izvještaj o donacijama i pomoćima

Izvještaj o donacijama i pomoćima (preuzmi)

31. prosinca 2018.

Javni natječaj za davanje u najam zakup školskog prostora – Srednja škola Marka Marulića Slatina

Javni natječaj za davanje u najam zakup školskog prostora srednja škola Marka Marulića Slatina (preuzmi)

28. prosinca 2018.

Javni natječaj za najam sportske dvorane OŠ Voćin

Javni natječaj za najam sportske dvorane OŠ Voćin (preuzmi)

27. prosinca 2018.

Javni natječaj za davanje u najam/zakup zemljišta OŠ Vladimira Nazora Nova Bukovica

Javni natječaj za davanje u najam/zakup zemljišta OŠ Vladimira Nazora Nova Bukovica (preuzmi)

14. prosinca 2018.

Javni natječaj za davanje u najam/zakup školske imovine OŠ Davorina Trstenjaka Čađavica za 2019. godinu

Javni natječaj za davanje u najam/zakup školske imovine OŠ Davorina Trstenjaka Čađavica za 2019. godinu (preuzmi)