Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Sadržaj kategorije "Natječaji"

28. travnja 2022.

Rješenje o zaključivanju popisa birača za Općinu Gradina

Rješenje o zaključivanju popisa birača za Općinu Gradina

27. travnja 2022.

Javni poziv za dodjelu potpora tradicijskim obrtima Virovitičko-podravske županije

Javni poziv Obrazac prijave

26. travnja 2022.

Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika Milanu Mandiću, Matije Gupca 25, Špišić Bukovica, u postupku potpunog izvlaštenja nekretnina radi izgradnje državne ceste DC12, dionica: Bjelovar – Virovitica – G.P. Terezino Polje – Faza 3, u k.o. Špišić Bukovica

15. travnja 2022.

Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika nepoznatim nasljednicima Ruže Augustinović, Mali Zagreb 84, Špišić Bukovica, u postupku potpunog izvlaštenja nekretnina radi izgradnje državne ceste DC12, dionica: Bjelovar – Virovitica – G.P. Terezino Polje – Faza 3, u k.o. Špišić Bukovica

14. travnja 2022.

Objava biračima – Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na Grada Virovitice

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na Grada Virovitica

13. travnja 2022.

Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika nepoznatim nasljednicima Vere Kekez, Mali Zagreb 33, Špišić Bukovica, u postupku potpunog izvlaštenja nekretnina radi izgradnje državne ceste DC12, dionica: Bjelovar – Virovitica – G.P. Terezino Polje – Faza 3, u k.o. Špišić Bukovica  

Dopunsko rješenje o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza

Dopunsko rješenje o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina (nepotpuno izvlaštenje), radi izgradnje državne ceste DC12, dionica Bjelovar – Virovitica. G. P. Terezino Polje, Faza 3, u k.o. Špišić Bukovica i k.o. Virovitica

12. travnja 2022.

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika nepoznatim nasljednicima

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika nepoznatim nasljednicima Josipa Barčana, Ulica svetog Nikole Tavelića 87, Podgorje, u postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina radi izgradnje državne ceste DC12, dionica: Bjelovar – Virovitica – G.P. Terezino Polje – Faza 3, u k.o. Virovitica  

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina (popuno izvlaštenje), korisnika izvlaštenja HRVATSKE VODE, radi izvođenja zahvata u prostoru – Regulacija vodotoka Lendava, sanacija odrona i izgradnja biciklističko-pješačke staze u k.o. Špišić Bukovica

Skip to content