Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Sadržaj kategorije "Natječaji"

04. ožujka 2019.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata Dobrovoljnih vatrogasnih društava koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2019. godini

Na temelju članka 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15), članka 20. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Virovitičko-podravske županije […]

Javni natječaj za financiranje programa i projekata braniteljskih i stradalničkih udruga koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2019. godini

Na temelju članka 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15), članka 20. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Virovitičko-podravske županije […]

01. ožujka 2019.

Javna rasprava – Nacrt prijedloga Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije za razdoblje do kraja 2020. godine i Strateška studija utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije VPŽ do kraja 2020. godine

Virovitičko-podravska županija je, sukladno načelu partnerstva i suradnje, te vodeći računa o zastupljenosti različitih dionika tijekom pripreme izrade svog strateškog dokumenta, s Partnerskim vijećem za područje Virovitičko-podravske županije usuglasila Nacrt prijedloga Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije za razdoblje do kraja 2020. godine. Završeno je prikupljanje i obrada velikog broja statističkih podataka i kreiranja strateškog okvira […]

14. veljače 2019.

2. Poziv Interreg V-A Hrvatska – Mađarska

Poziv na dostavu projektnih prijedloga (preuzmi) Upute za prijavitelje (preuzmi) Popis potrebne dokumentacije (preuzmi) Službena stranica Interreg  

08. veljače 2019.

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za subvencioniranje kamate kredita proljetne i jesenje sjetve u 2019. godini na području Virovitičko-podravske županije

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za subvencioniranje kamate kredita proljetne i jesenje sjetve u 2019. godini na području Virovitičko-podravske županije Tekst javnog poziva (preuzmi) Zahtjev za kredit (preuzmi)

04. veljače 2019.

Javni natječaj za davanje u najam školske športske dvorane OŠ Gradina

Javni natječaj za davanje u najam školske športske dvorane OŠ Gradina (preuzmi)

01. veljače 2019.

Javni poziv za subvenciju troškova podstanarstva doktorima medicine zaposlenim u zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Virovitičko-podravska županija

Javni poziv (preuzmi) Obrazac (preuzmi) Odluka (preuzmi)

24. siječnja 2019.

Javni poziv za subvenciju kamata na stambene kredite kojih su korisnici doktori medicine zaposleni u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija

Javni poziv za subvenciju kamata na stambene kredite kojih su korisnici doktori medicine zaposleni u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija Tekst javnog poziva (preuzmi) Obrazac (preuzmi)

20. siječnja 2019.

Godišnji plan natječaja za financiranje projekata udruga koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju – 2019. godina

Godišnji plan natječaja za financiranje projekata udruga koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju za 2019. godinu (preuzmi)