Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Sadržaj kategorije "Natječaji"

10. prosinca 2019.

Javni natječaj za davanje u najam/zakup školske imovine (poljoprivrednog zemljišta) OŠ Vladimira Nazora Nova Bukovica

Javni natječaj za davanje u najam/zakup školske imovine (poljoprivrednog zemljišta) OŠ Vladimira Nazora Nova Bukovica (preuzmi)

09. prosinca 2019.

Javni natječaj za najam sportske dvorane OŠ Voćin

Javni natječaj za najam sportske dvorane OŠ Voćin (preuzmi)

Javni natječaj za davanje u najam/zakup školske imovine OŠ Eugena Kumičića Slatina

Javni natječaj za davanje u najam/zakup školske imovine OŠ Eugena Kumičića Slatina (preuzmi)

05. prosinca 2019.

Javni natječaj za davanje u najam/zakup školske imovine OŠ Gradina za 2020. godinu

Javni natječaj za davanje u najam/zakup školske imovine OŠ Gradina za 2020. godinu (preuzmi)

03. prosinca 2019.

Objavljen je “prijedlog liste kandidata” za dodjelu stipendije Virovitičko-podravske županije

Komisija za dodjelu stipendija Virovitičko-podravske županije, utvrdila je i objavila “prijedlog liste kandidata” za dodjelu stipendija Virovitičko-podravske županije u akademskoj godini 2019./2020.

02. prosinca 2019.

Javni natječaj za davanje u najam školske imovine, športska dvorana, stanovi, te učionica Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića Zdenci

Javni natječaj za davanje u najam školske imovine, športska dvorana, stanovi, te učionica Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića Zdenci (preuzmi)

Javni natječaj za najam termina školskih sportskih dvorana i trim kabineta OŠ Ivana Brlić Mažuranić Orahovica za 2020. godinu

Javni natječaj za najam termina školskih sportskih dvorana i trim kabineta OŠ Ivana Brlić Mažuranić Orahovica za 2020. godinu (preuzmi)

28. studenoga 2019.

Javni natječaj za davanje u najam – zakup imovine u vlasništvu Srednje škole Marka Marulića Slatina

Javni natječaj za davanje u najam – zakup imovine u vlasništvu Srednje škole Marka Marulića Slatina (preuzmi)

21. studenoga 2019.

Objavljen je Javni poziv za iskaz interesa za korištenje športskih terena Multifunkcionalne hale Viroexpa

Uprava društva Viroexpo d.o.o. objavila je Javni poziv za iskaz interesa za korištenje športskih terena Multifunkcionalne hale Viroexpa u Virovitici, Ulica Matije Gupca 63/3.