Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Sadržaj kategorije "Natječaji"

08. veljače 2018.

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

07. veljače 2018.

Natječaj za glavnog tajnika Sportske zajednice Virovitičko-podravske županije

Natječaj za glavnog tajnika Sportske zajednice Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

05. veljače 2018.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju za prijam u službu u Ured župana Virovitičko-podravske županije)

Na temelju članaka 19.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11), Povjerenstvo za provedu natječaja za prijam u službu u Ured župana Virovitičko-podravske županije, objavljuje „Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju) koje će se održati u ponedjeljak 12. veljače u 11,00 […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije)

Na temelju članaka 19.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11), Povjerenstvo za provedu natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije, objavljuje „Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju) koje […]

02. veljače 2018.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata braniteljskih i stradalničkih udruga koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2018. godini

Na temelju članka 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15), članka 20. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Virovitičko-podravske županije […]

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koji su od općeg interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2018. godini

Na temelju članka 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15), članka 20. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Virovitičko-podravske županije […]

31. siječnja 2018.

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Kulturnog vijeća Virovitičko-podravske županije

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Kulturnog vijeća Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

Javni poziv za subvencionirano korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu

Javni poziv za subvencionirano korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu (preuzmi) Tablica proračuna (preuzmi) Izjava o korištenim potporama (preuzmi) Izjava o podnositelju prijave (preuzmi) Prijavni obrazac (preuzmi) Program potpore subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora na području Virovitičko-podravske županije za poduzetnike početnike i poduzetnike do tri godine poslovanja za 2018. godinu […]

25. siječnja 2018.

Prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije

Prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije (preuzmi)