Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Sadržaj kategorije "Javna nabava"

13. lipnja 2016.

Poziv na nadmetanje za postupak ”Opremanje Panonskog drvnog centra kompetencija računalnom, foto i video opremom”

Detalje o otvorenom postupku javne nabave za postupak ”Opremanje Panonskog drvnog centra kompetencija računalnom, foto i video opremom”, možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=688157    

04. travnja 2016.

Poziv na nadmetanje za opremanje laboratorija Panonskog drvnog centra kompetencija

Detalje o otvorenom postupku javne nabave za opremanje laboratorija Panonskog drvnog centra kompetencija u Virovitici možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=629798

18. veljače 2016.

Poziv na nadmetanje za Instalaciju solarnih kolektorskih sustava na postrojenjima za sušenje duhana

Detalje o otvorenom postupku javne nabave za Instalaciju solarnih kolektorskih sustava na postrojenjima za sušenje duhana možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=595600

22. prosinca 2015.

Obavijest o namjeri davanja koncesije

Obavijest o namjeri davanja koncesije za primarnu zdravstvenu zaštitu Broj objave: 2015/S 01K-0038989 Detalje o objavi možete vidjeti OVDJE.

09. prosinca 2015.

Poziv na nadmetanje za Opremanje proizvodnog pogona Panonskog drvnog centra kompetencija

Detalje o otvorenom postupku javne nabave za Opremanje proizvodnog pogona Panonskog drvnog centra kompetencija možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=562917

18. studenoga 2015.

Poziv na nadmetanje za Energetsku obnovu zgrade Osnovne škole Gradina

Detalje o otvorenom postupku javne nabave za Energetsku obnovu zgrade Osnovne škole Gradina možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=552447

Poziv na nadmetanje za Instalaciju fotonaponskog solarnog sustava – sunčanih elektrana na obrazovnim ustanovama Virovitičko-podravske županije

Detalje o otvorenom postupku javne nabave za Instalaciju fotonaponskog solarnog sustava – sunčanih elektrana na obrazovnim ustanovama Virovitičko-podravske županije možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=554112

12. studenoga 2015.

Poziv na nadmetanje za Energetsku obnovu zgrade Osnovne škole Augusta Cesarca u Špišić Bukovici

Detalje o otvorenom postupku javne nabave za Energetsku obnovu zgrade Osnovne škole Augusta Cesarca u Špišić Bukovici možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=552150

Poziv na nadmetanje za Energetsku obnovu zgrade Osnovne škole Antuna Gustava Matoša u Čačincima

Detalje o otvorenom postupku javne nabave za Energetsku obnovu zgrade Osnovne škole Antuna Gustava Matoša u Čačincima možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=552139