Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Sadržaj kategorije "Javna nabava"

05. lipnja 2017.

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Naručitelj, Virovitičko-podravska županija, pokrenuo je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave ”Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Virovitičko-podravskoj županiji – Nabava opreme po grupama”. Prethodno savjetovanje otvoreno je od 5. lipnja do 12. lipnja 2017. godine u 12:00 sati. Dokumentacija za savjetovanje dostupna je ovdje

24. svibnja 2017.

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Naručitelj, Virovitičko-podravska županija, pokrenuo je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave ”Rekonstrukcija krovišta Osnovne škole Eugena Kumičića Slatina”. Prethodno savjetovanje otvoreno je od 24. do 31. svibnja 2017. godine. Dokumentacija za savjetovanje dostupna je ovdje.

09. siječnja 2017.

Obavijest o namjeri davanja koncesije

Obavijest o namjeri davanja koncesije, za postupak Obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti primarne zdravstvene zaštite na području Virovitičko-podravske županije. Broj objave: 2017/S 01K-0000150. Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.

30. prosinca 2016.

Poziv na nadmetanje za postupak “Usluge stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji dvorca Janković u Suhopolju u Centar za posjetitelje”

Detalje o otvorenom postupku javne nabave za postupak “Usluge stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji dvorca Janković u Suhopolju u Centar za posjetitelje” možete pogledati na sljedećoj poveznici: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=947883

27. prosinca 2016.

Poziv na nadmetanje za izvođenje radova za postupak “Rekonstrukcija dvorca Janković u Suhopolju u Centar za posjetitelje”

Detalje o otvorenom postupku javne nabave za postupak izvođenja radova za postupak “Rekonstrukcija dvorca Janković u Suhopolju u Centar za posjetitelje” možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=940723

22. prosinca 2016.

Obavijest o namjeri davanja koncesije

Obavijest o namjeri davanja koncesije”, za postupak koncesija za javne usluge opskrbe i distribucije plinom na području Grada Virovitice Broj objave: 2016/S 01K-0028680 Detalje o objavi možete vidjeti OVDJE.

05. prosinca 2016.

Poziv na nadmetanje za postupak: Otvoreni postupak javne nabave za sklapanje okvirnog sporazuma „Usluga prijevoza učenika osnovnih škola čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija“

Poziv na nadmetanje za postupak: Otvoreni postupak javne nabave za sklapanje okvirnog sporazuma „Usluga prijevoza učenika osnovnih škola čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija“

19. rujna 2016.

Poziv na nadmetanje za postupak: “Energetska obnova Sportske dvorane Srednje škole Marka Marulića Slatina“

Detalje o otvorenom postupku javne nabave za postupak “ Energetska obnova Sportske dvorane Srednje škole Marka Marulića Slatina“, možete pronaći ovdje.

05. srpnja 2016.

Poziv na nadmetanje za postupak: “Opremanje laboratorija Panonskog drvnog centra kompetencija Nabava opreme po grupama“

Detalje o otvorenom postupku javne nabave za postupak “Opremanje laboratorija Panonskog drvnog centra kompetencija Nabava opreme po grupama“, možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://eojn.nn.hr/SPIN/ application/ipn/ DocumentManagement/ DokumentPodaciFrm.aspx? OznakaDokumenta=2016/S%20002- 0013868