Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Sadržaj kategorije "Javna nabava"

15. rujna 2019.

Javna nabava

Sprječavanje sukoba interesa Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Pregled sklopljenih ugovora 2010. godina 2011. godina 2012. godina 2013. godina 2014. godina 2015. godina 2016. godina 2017. godina 2018. godina 2019. godina Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga Pravilnik 2017 Registar jednostavne nabave Registar bagatelne nabave za 2015. godinu Registar bagatelne […]

22. srpnja 2019.

Obavijest o nadmetanju za postupak: Opremanje Dvorca Janković u Suhopolju (ponovljeni postupak)

Obavijest o nadmetanju za postupak: Opremanje Dvorca Janković u Suhopolju (ponovljeni postupak), može se preuzeti ovdje.

24. lipnja 2019.

Obavijest o nadmetanju za postupak: Opremanje 5D kina – Dvorac Janković Suhopolje

  Obavijest o nadmetanju za postupak: Opremanje 5D kina – Dvorac Janković Suhopolje, može se preuzeti ovdje.

04. lipnja 2019.

Obavijest o nadmetanju za postupak: Opremanje poduzetničkih inkubatora

Obavijest o nadmetanju za postupak: Opremanje poduzetničkih inkubatora, može se preuzeti ovdje.

25. travnja 2019.

Obavijest o nadmetanju za postupak: Ostala oprema Centra za posjetitelje – Dvorac Janković

Obavijest o nadmetanju za postupak: Ostala oprema Centra za posjetitelje – Dvorac Janković (sustav praćenja posjetitelja, multimedijalni izložbeni postav, oprema kreativnog laboratorija, audio vodiči za slijepe i slabovidne osobe), može se preuzeti ovdje.

11. travnja 2019.

Obavijest o nadmetanju za postupak: Energetska obnova zgrade B Osnovne škole Petra Preradovića Pitomača

Obavijest o nadmetanju za postupak: Energetska obnova zgrade B Osnovne škole Petra Preradovića Pitomača može se vidjeti ovdje

05. travnja 2019.

Obavijest o nadmetanju za postupak opremanje Dvorca Janković u Suhopolju

Obavijest o nadmetanju za postupak “Opremanje Dvorca Janković u Suhopolju” može se preuzeti ovdje.

25. ožujka 2019.

Obavijest o nadmetanju za postupak Energetska obnova zgrade Doma zdravlja – Paviljon IV. u Slatini

Obavijest o nadmetanju za postupak: Energetska obnova zgrade Doma zdravlja – Paviljon IV, Slatina može se preuzeti ovdje.

27. veljače 2019.

Obavijest o nadmetanju za postupak: Energetska obnova Opće medicine, Virovitica

Obavijest o nadmetanju za postupak: Energetska obnova Opće medicine, Virovitica može se preuzeti ovdje.