Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Sadržaj kategorije "Javna nabava"

15. lipnja 2017.

Javna nabava

  Sprječavanje sukoba interesa Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima   Pregled sklopljenih ugovora – 2010. godina – 2011. godina – 2012. godina – 2013. godina – 2014. godina – 2015. godina – 2016. godina Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga Pravilnik 2017 Registar bagatelne nabave Registar bagatelne nabave za 2015. […]

14. lipnja 2017.

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Naručitelj, Virovitičko-podravska županija, pokrenuo je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave  ” Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Virovitičko-podravskoj županiji – izvođenje radova na ambulantama Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije”. Prethodno savjetovanje otvoreno je od 14. lipnja do 21. lipnja 2017. godine. Dokumentacija za savjetovanje dostupna je ovdje

06. lipnja 2017.

Rekonstrukcija krovišta Osnovne škole Eugena Kumičića Slatina

Dokumentacija o nabavi Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD) Troškovnik rekonstrukcije krovišta Osnovne škole Eugena Kumičića Slatina Projektna dokumentacija

05. lipnja 2017.

Obavijest o namjeri davanja koncesije

Obavijest o namjeri davanja koncesije, za postupak Obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti primarne zdravstvene zaštite. Broj objave: 2017/S 01K-0010982 Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.  

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Naručitelj, Virovitičko-podravska županija, pokrenuo je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave ”Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Virovitičko-podravskoj županiji – Nabava opreme po grupama”. Prethodno savjetovanje otvoreno je od 5. lipnja do 12. lipnja 2017. godine u 12:00 sati. Dokumentacija za savjetovanje dostupna je ovdje

24. svibnja 2017.

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Naručitelj, Virovitičko-podravska županija, pokrenuo je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave ”Rekonstrukcija krovišta Osnovne škole Eugena Kumičića Slatina”. Prethodno savjetovanje otvoreno je od 24. do 31. svibnja 2017. godine. Dokumentacija za savjetovanje dostupna je ovdje.

09. siječnja 2017.

Obavijest o namjeri davanja koncesije

Obavijest o namjeri davanja koncesije, za postupak Obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti primarne zdravstvene zaštite na području Virovitičko-podravske županije. Broj objave: 2017/S 01K-0000150. Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.

30. prosinca 2016.

Poziv na nadmetanje za postupak “Usluge stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji dvorca Janković u Suhopolju u Centar za posjetitelje”

Detalje o otvorenom postupku javne nabave za postupak “Usluge stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji dvorca Janković u Suhopolju u Centar za posjetitelje” možete pogledati na sljedećoj poveznici: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=947883

27. prosinca 2016.

Poziv na nadmetanje za izvođenje radova za postupak “Rekonstrukcija dvorca Janković u Suhopolju u Centar za posjetitelje”

Detalje o otvorenom postupku javne nabave za postupak izvođenja radova za postupak “Rekonstrukcija dvorca Janković u Suhopolju u Centar za posjetitelje” možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=940723