Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Arhiv materijala za skupštinu 2013. – 2017.:

Materijali za sjednice Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije:

1. Materijali za 1. sjednicu Županijske skupštine

2. Materijali za 2. sjednicu Županijske skupštine

3. Materijali za 3. sjednicu Županijske skupštine

4. Materijali za 4. sjednicu Županijske skupštine

5. Materijali za 5. sjednicu Županijske skupštine

6. Materijali za 6. sjednicu Županijske skupštine (3.12.2014.)

7. Materijali za 7. sjednicu Županijske skupštine (3.3.2015.)

8. Materijali za 8. sjednicu Županijske skupštine (3.6.2015.)

9. Materijali za 9. sjednicu Županijske skupštine (16.10.2015.)

10. Materijali za 10. sjednicu Županijske skupštine (22.12.2015.)

11. Materijali za 11. sjednicu Županijske skupštine (22. 3. 2016.)

12. Materijali za 12. sjednicu Županijske skupštine (21. 6. 2016.)

13. Materijali za 13. sjednicu Županijske skupštine (7.11.2016.)

14. Materijali za 14. sjednicu Županijske skupštine (20. 12. 2016.)

15. Izvanredna sjednica Županijske skupštine (7. 2. 2017.)

16. Materijali za 15. sjednicu Županijske skupštine (21. 3. 2017.)

– Zahtjev za prisustvovanje sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

Share Button
Skip to content