Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

9. sjednica Županijske skupštine (listopad 2015.)

Poziv na skupštinu (preuzmi)

Prilog – Evidencijski listić (preuzmi)

Aktualni sat

1. Ovjera zapisnika sa 8. sjednice Županijske skupštine (preuzmi)

2. Razmatranje Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine (preuzmi)

3. Razmatranje prijedloga 1. Izmjena i dopuna Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2015. godinu (preuzmi)

4. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o plaćama i drugim pravima iz radnog odnosa župana i zamjenika župana Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

5. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

6. Razmatranje Izvješća o radu župana Virovitičko-podravske županije za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine (preuzmi)

  • JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ (preuzmi)
  • Turistička zajednica VPŽ (preuzmi)
  • VIDRA – Agencija za regionalni razvoj VPŽ (preuzmi)
  • Zavod za prostorno uređenje VPŽ (preuzmi)
  • Županijska uprava za ceste VPŽ (preuzmi)

7. Razmatranje Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Virovitičko-podravske županije za razdoblje 1.1- 30.6.2015. (preuzmi)

8. Informacija o ostvarenju prihoda i primitaka i izvršenju rashoda i izdataka proračuna gradova i općina na području Virovitičko-podravske županije za 2014. godinu (preuzmi)

9. Izvješće o stanju u gospodarstvu i poljoprivredi na području Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

10. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije za 2014. godinu (preuzmi)

11. Izvješće o radu Opće bolnice Virovitica u 2014. godini (preuzmi)

12. Razmatranje Programa rada Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu (preuzmi)

13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na promjenu naziva Osnovne škole Gradina Područne škole Brezovica (preuzmi)

14. Donošenje Rješenja o davanju suglasnosti na prijenos nekretnina OŠ Voćin (preuzmi)

15. Donošenje Odluke o razrješenju i izboru dva člana Kazališnog vijeća Kazališta Virovitica (preuzmi)

16. Donošenje Rješenja o razrješenju doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove (Vera Jakupec) (preuzmi)

17. Donošenje Rješenja o imenovanju doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača (preuzmi)

18. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na dopune Statuta Osnovne škole August Cesarec Špišić Bukovica (preuzmi)

19. Razmatranje prijedloga Dopune Master plana turizma Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2009. – 2019. godine (preuzmi)

Stavovi odbora:

1. Odbor za financije i proračun (preuzmi)

2. Odbor za društvene djelatnosti (preuzmi)

Share Button