Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

8. sjednica Županijske skupštine (lipanj 2015.)

Poziv na skupštinu (preuzmi)

Prilog – Evidencijski listić (preuzmi)

1. Ovjera zapisnika sa 7. sjednice Županijske skupštine (preuzmi)

2. Razmatranje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2014. godinu (preuzmi)

3. Razmatranje prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2014. godinu (preuzmi)

4. Razmatranje prijedloga Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

5. Razmatranje Izvješća Odbora za izbor i imenovanje Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za Savjet mladih Virovitičko-podravske županije i utvrđivanju popisa formalnih kandidatura – Izbor Savjeta mladih (preuzmi)

6. Razmatranje Izvješća o radu Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Virovitičko-podravske županije u 2014. godini s financijskim izvješćem (preuzmi)

7. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije za 2014. godinu (preuzmi)

8. Razmatranje Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2014. godinu (preuzmi)

9. Razmatranje Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Slatina za 2014. godinu (preuzmi)

10. Razmatranje Izvješća o djelovanju Sportske zajednice Virovitičko-podravske županije u 2014. godini (preuzmi)

11. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2014. godinu (preuzmi)

12. Razmatranje Izvješća o radu VIDRA-e Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj-prosinac 2014. godine (preuzmi)

a) Godišnji financijski izvještaj (preuzmi)

b) Odluka o usvajanju Godišnjeg financijskog izvještaja (preuzmi)

c) Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (preuzmi)

d) Bilanca (preuzmi)

13. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije za 2014. godinu s financijskim izvješćem (preuzmi)

14. Razmatranje Informacije o nezaposlenosti i zapošljavanju na području Virovitičko-podravske županije u 2014. godini (preuzmi)

15. Razmatranje Informacije o koncesijama u djelatnosti primarne zdravstvene zaštite na području Virovitičko-podravske županije za 2014. godinu (preuzmi)

16. Razmatranje Akcijskog plana socijalnih usluga za 2015. i 2016. godinu u Virovitičko-podravskoj županiji (preuzmi)

17. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za Virovitičko-podravsku županiju za 2014. godinu (preuzmi)

18. Razmatranje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja Virovitičko-podravske županije za 2014. godinu (preuzmi)

19. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (preuzmi)

20. Donošenje Zaključaka o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge:

a) Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Suhopolje (preuzmi)

b) Statuta Osnovne škole Gradina (preuzmi)

c) Statuta Osnovne škole Petra Preradovića Pitomača (preuzmi)

d) Statuta Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Gornje Bazje

21. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole “Davorin Trstenjak” Čađavica o prijenosu bez naknade nekretnina Virovitičko-podravskoj županiji (preuzmi)

22. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

23. Donošenje Rješenja o imenovanju doktora medicine, odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje Grada Virovitice (Anica Car Marković i Ivana Kepka) (preuzmi)

24. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije o zamjeni nekretnina (preuzmi)

25. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

26. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

Stavovi odbora:

1. Odbor za financije i proračun (preuzmi)

2. Odbor za prostorno uređenje, komunalno-stambene djelatnosti i zaštitu okoliša (preuzmi)

3. Odbor za društvene djelatnosti

 

 

Share Button