Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Poziv na skupštinu (preuzmi)

Dnevni red i materijali za 6. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije

(klikni na “preuzmi” za materijale za pojedinu točku dnevnog reda)

Prilog – Evidencijski listić (preuzmi)

1. Ovjera zapisnika sa 5. sjednice Županijske skupštine (preuzmi)

2. Izvješće Mandatne komisije:

a) o podnesenom zahtjevu za mirovanje mandata vijećnika i  zamjeniku vijećnika koji će umjesto njega obnašati dužnost vijećnika Županijske skupštine (preuzmi),

b) o podnesenoj ostavci na mjesto vijećnice Županijske skupštine i određivanju zamjenika vijećnika (preuzmi)

3. Razmatranje Polugodišnjeg  izvještaja o izvršenju Proračuna Virovitičko–podravske županije za razdoblje siječanj –  lipanj 2014. godine (preuzmi)

4. Razmatranje Izvješća Državne revizije o obavljenoj financijskoj reviziji Virovitičko-podravske  županije za 2013. godinu (preuzmi)

5. Razmatranje prijedloga 2.Izmjena i dopuna Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2014.godinu s projekcijama za 2015. i 2016. godinu (preuzmi)

6. Razmatranje prijedloga Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu (preuzmi)

7. Razmatranje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2015. godinu (preuzmi)

8. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta mladih Virovitičko-podravske  županije (preuzmi)

9. Razmatranje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Virovitičko-podravske županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije u 2015. godini (preuzmi)

10. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

11. Razmatranje prijedloga Odluke o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije  od 2011. do 2014.godine (preuzmi)

12. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaštiti izvorišta Medinci (preuzmi)

13. Razmatranje prijedloga Programa rada Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije za 2015.godinu (preuzmi)

14. Razmatranje Izvješća o radu župana Virovitičko-podravske županije za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine (preuzmi)

15. Razmatranje Izvješća o radu VIDRE- Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2013. godinu (preuzmi)

16. Razmatranje  Informacija o  ostvarivanju prihoda i primitaka i izvršavanju rashoda i izdataka proračuna gradova i općina Virovitičko-podravske županije za 2013.godinu (preuzmi)

17. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana  Županijske uprave  za  ceste Virovitičko- podravske županije za 2014. godinu (preuzmi)

18. Izvješće o stanju u gospodarstvu na području Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

19. Razmatranje prijedloga Plana  mreže dječjih vrtića Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

20. Informacija o upisu učenika u I.razred srednje škole na području Virovitičko-podravske županije školskoj 2014/2015.godini (preuzmi)

21. Razmatranje Izvještaja o mjerenju koncentracije aeroalergene peludi u vanjskoj atmosferi na području Virovitičko-podravske županije – grad Virovitica i okolica u 2014. godini (preuzmi)

22. Razmatranje prijedloga Odluke o promjeni sjedišta Srednje škole Stjepana Sulimanca Pitomača (preuzmi)

23. Razmatranje  prijedloga Rješenja o razrješenju doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove:

a)  dr. Vesne Savić (preuzmi)

b) dr. Marija Peček Vidaković (preuzmi)

c) dr.Željke Perić Sekulić (preuzmi)

d) dr. Jelene Jeremić (preuzmi)

24. Razmatranje  prijedloga Rješenja o imenovanju doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za općinu Gradina (preuzmi)

25. Razmatranje prijedloga Rješenja  o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Virovitičko–podravske županije (preuzmi)

26. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na proširenje djelatnosti Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

27. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Srednje škole Marka Marulića Slatina (preuzmi)

28. Razmatranje Prijedloga Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Virovitičko-podravske županije za 2015. godinu (preuzmi)

29. Razmatranje prijedloga Odluke o prijenosu imovine evidentirane u poslovnim knjigama Virovitičko-podravske županije Srednjoj školi Stjepana Sulimanca Pitomača (preuzmi)

30. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

31. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za financije i proračun (preuzmi)

32. Upućivanje prijedloga za ocjenu zakonitosti  Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju i Izmjena i dopuna Proračuna RH za 2014. (preuzmi).

Stavovi odbora:

1. Odbor za financije i proračun (preuzmi)

2. Odbor za društvene djelatnosti (preuzmi)

3. Odbor za izbor i imenovanja (preuzmi)

Share Button