Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Odbori:

1. Odbor za društvene djelatnosti

2. Odbor za izbor i imenovanja

Materijali za 5. sjednicu Županijske skupštine:

(klikni na “preuzmi” za materijale za pojedinu točku dnevnog reda)

– poziv na skupštinu (preuzmi)

1. Ovjera zapisnika sa 4. sjednice Županijske skupštine, (preuzmi)
2. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2013. godinu, (preuzmi)
3. Razmatranje prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2013. godinu, (preuzmi)
4. Razmatranje prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2014. godinu, (preuzmi)
5. Razmatranje prijedloga Odluke o dozvoljenom prekoračenju na poslovnom računu Proračuna Virovitičko-podravske županije, (preuzmi)
6. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od interesa za Virovitičko- podravsku županiju, (preuzmi)
7. Razmatranje Izvješća o radu Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije za 2013. godini sa Izvješćem o Provođenju programa suzbijanja bolesti ovisnosti u 2013. godini sa Planom rada za 2014. godinu, (preuzmi)
8. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije za 2013. godinu, (preuzmi)
9. Razmatranje Izvješća o radu Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije u 2013.godini sa Financijskim izvješćem (preuzmi)
10. Razmatranje Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2013. godinu, (preuzmi)
11. Razmatranje Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Slatina za 2013. godinu, (preuzmi)
12. Razmatranje Izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2013.godinu (programsko i financijsko izvješće), (preuzmi)
13. Razmatranje Izvješća o djelovanju Športske zajednice Virovitičko-podravske županije u 2013. godini, (preuzmi)
14. Razmatranje Informacije o nezaposlenosti i zapošljavanju na području Virovitičko-podravske županije u 2013. godini, (preuzmi)
15. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije za 2013. godinu sa Financijskim izvješćem, (preuzmi)
16. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije u 2013. godini, (preuzmi)
17. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Policijske uprave Virovitičko-podravske za 2013. godinu, (preuzmi)
18. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za područje Virovitičko-podravske županije za 2013. godinu, (preuzmi)
19. Razmatranje Analize sustava zaštite i spašavanja na području Virovitičko-podravske županije u 2013. godini, (preuzmi)
20. Razmatranje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Virovitičko- podravske županije u 2014. godini, (preuzmi)
21. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti i uzrok smrti osoba umrlih izvan
zdravstvene ustanove

a) Dražen Ciglar, dr.med., (preuzmi)
b) Matija Bartolović,dr.med. (preuzmi)

22. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove (Nino Hodak), (preuzmi)
23. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Petra Preradovića Pitomača, (preuzmi)
24. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na imenovanje ravnateljem Kazališta Virovitica, (preuzmi)
25. Razmatranje prijedloga Odluke o promjeni sjedišta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, (preuzmi)
26. Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli javnih priznanja Virovitičko-podravske županije. (preuzmi)

 – dodatak prijedlogu Odluke o dodjeli javnih priznanja VPŽ – obrazloženje (preuzmi)

Share Button