Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Poziv na skupštinu (preuzmi)

Prilog – Evidencijski listić (preuzmi)

Dnevni red i materijali za 3. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije:

(klikni na “preuzmi” za materijale za pojedinu točku dnevnog reda)

1. Ovjera zapisnika sa 3. sjednice Županijske skupštine, (preuzmi)

2. Razmatranje Odluke o kriterijima za raspodjelu dijela pomoći iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu jedinicama lokalne samouprave na području Virovitičko-podravske županije, (preuzmi)

3. Razmatranje Izvješća o radu župana Virovitičko-podravske županije u 2013. godini, (preuzmi)

4. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o radu obrane od tuče za 2013. godinu, (preuzmi)

5. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2013. godinu, (preuzmi)

6. Razmatranje Javnih potreba iz Programa zdravstvene zaštite za 2014. godinu, (preuzmi)

7. Razmatranje prijedloga Odluke o namjeri sudjelovanja Virovitičko-podravske županije u PANNON Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću, (preuzmi)

– prilog (preuzmi)

8. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, (preuzmi)

9. Donošenje Rješenja o imenovanju doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje općina Mikleuš, Nova Bukvica, Sopje i Suhopolje te grada Orahovice, (preuzmi)

10. Donošenje Rješenja o razrješenju doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova:

a) dr. med. Đure Kneževića iz Nove Jošave (preuzmi)

b) dr. med. Desanke Lazić- Brezanović iz Slatine, (preuzmi)

c) dr. med. Miše Benjeka iz Slatine, (preuzmi)

d) Dragice Šulentić iz Orahovice (preuzmi)

e) Damir Lovčanina iz Slatine (preuzmi)

11. Donošenje odluke o prijenosu imovine evidentirane u poslovni knjigama Virovitičko-podravske županije:

a) Srednjoj školi Marka Marulića Slatina, (preuzmi)

b) Gradu Virovitica (preuzmi)

Share Button