Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Poziv na skupštinu (preuzmi)

Dnevni red i materijali za 3. sjednicu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije

(klikni na “preuzmi” za materijale za pojedinu točku dnevnog reda)

– prijedlog točke Dnevnog reda – Deklaracija o položaju, regionalnom statusu i jedinstvenosti VPŽ (preuzmi)

1. Ovjera zapisnika sa 2. sjednice Županijske skupštine (preuzmi)

2. Razmatranje III. Izmjena i dopuna Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2013. godinu (preuzmi)

3. Razmatranje prijedloga Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2014. godinu sa smjernicama Proračuna za 2015. i 2016. godinu, (preuzmi)

4. Razmatranje prijedloga Odluke o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2014. godinu, (preuzmi)

5. Razmatranje Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta sa Financijskim planom za 2014.godinu (preuzmi) (preuzmi)

6. Razmatranje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Virovitičko- podravske županije namijenjenih financiranju političkih stranka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije u 2014. godini, (preuzmi)

7. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Virovitičko- podravske županije, (preuzmi)

8. Razmatranje prijedloga Odluke o produljenu važenja Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije 2011- 2013. godine, (preuzmi)

9.  Razmatranje prijedloga Odluke o produljenu važenja Strategije razvoja ljudskih potencijala Virovitičko-podravske županije 2011– 2013.godine, (preuzmi)

10. Razmatranje prijedloga Programa rada Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije u 2014. godini, (preuzmi)

11. Razmatranje Izvješća o stanju u prostoru Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2009. – 2013. godine, (preuzmi)

12. Razmatranje prijedloga Zaključka o usvajanju Izmjena i dopuna Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Virovitičko–podravske županije, (preuzmi)

13. Razmatranje prijedloga Plana zaštite i spašavanja Virovitičko-podravske županije i Plana civilne zaštite Virovitičko-podravske županije, (preuzmi)

14. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju Virovitičko-podravske županije Platformi hrvatskih gradova i županija za smanjenje rizika od katastrofa sa sjedištem u Varaždinu, (preuzmi)

15. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju Virovitičko-podravske županije Kooperacijskoj mreži „Savez Alpe – Jadran“ sa sjedištem u Klagenfurtu (Republika Austrija), (preuzmi)

16. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju Virovitičko-podravske županije PANNON EUROPEAN GROUPING OF TERRITORIAL COOPERATION LTD(PANNON EGTC) (preuzmi)

17. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na statute osnovnih i srednjih škola čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija: (preuzmi)

a) Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Zdenci,

b) Srednje škole „Stjepan Ivšić“ Orahovica

18. Donošenje Odluke o promjeni naziva Područne škole Sedlarica, (preuzmi)

19. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju: (preuzmi)

a) Koordinacije za ljudska prava Virovitičko-podravske županije,

b) Antikorupcijskog povjerenstva Virovitičko-podravske županije,

c) Povjerenstva za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije,

d) Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika za područje Virovitičko-podravske županije

20. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Virovitičko- podravske županije (preuzmi)

21. Donošenje Rješenje o izboru Odbora za nacionalne manjine Virovitičko-podravske županije, (preuzmi)

22. Donošenje Rješenja o imenovanju doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje grada Virovitice (Snježana Pavić) (preuzmi)

23. Donošenje Rješenja o razrješenju doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova (preuzmi)

a) dr. med Vlatke Janošević

b) dr. med. Elide Ćiković

24. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije plina trgovačkom društvu PLIN VTC d.o.o. i dr. (preuzmi)

Klubovi vijećnika održat će se sat vremena prije održavanja sjednice.

Prilozi (preuzmi)

Zaključci odbora (preuzmi)

Share Button