Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

23. lipnja 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dalo Suglasnost na Plan upravljanja za Taložnice Virovitičke šećerane

Plan upravljanja područjem ekološke mreže Taložnice Virovitičke šećerane izrađen je u okviru projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ financiranog iz Europskog kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija.

Plan upravljanja izrađen je od strane radne grupe za planiranje u kojoj su sudjelovali djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te vanjski suradnici tvrtke Particip GmbH. Prilikom izrade Plana upravljanja održane su radionice sa dionicima od kojih su prikupljene relevantne informacije i prijedlozi koji su na kraju i ugrađeni u Plan upravljanja.

Nakon jednogodišnje izrade Plana upravljanja, provedena je javna rasprava te održano javno izlaganje u Posjetiteljskom centru Dravska priča, nakon čega je Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije donijelo Odluku o usvajanju Plana upravljanja područjem ekološke mreže Taložnice Virovitičke šećerane (PU 7003) za razdoblje od 2022. do 2031. godine, za koji je dobivena i suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Dobivenom suglasnosti, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, kreće u provedbu Plana upravljanja područjem ekološke mreže Taložnice Virovitičke šećerane.

(virovitica-nature.hr)
Skip to content