Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

17. svibnja 2022.

„MOBILNOST ZA SAMOSTALNOST“ Jedan od najvažnijih projekata u GDCK Virovitica starijima osigurava prijevoz i pratnju, Dnevni boravak u Suhopolju te važnu psihosocijalnu podršku

GDCK Virovitica projekt pod nazivom „Mobilnost za samostalnost“ provodi se već 22 mjeseca. Sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u sklopu poziva „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.447.964,37 kuna, započeo je s provedbom 20. srpnja 2020. godine, a trajat će do 19. srpnja 2022. godine s ciljem da se kroz provedbu projektnih aktivnosti unaprijedi kvaliteta života socijalno ugroženih, starijih i nemoćnih osoba te osoba oboljelih od Alzheimera i drugih demencija.

Kroz projekt je predviđeno pružanje prijevoza i pratnje starijim i nemoćnim osobama, koje se nalaze na udaljenim područjima na kojima djeluje Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica, organiziranje Dnevnog boravka za starije osobe u općini Suhopolje, pružanje psihosocijalne podrške i usluge pratnje i prijevoza osobama oboljelim od Alzheimera i drugih demencija, organiziranje zajedničkih radionica u partnerstvu s Gradskim društvima Crvenog križa Daruvar, Križevci i Valpovo u svrhu poboljšanja pružanja socijalnih usluga i organiziranje javnih predavanja za obitelji osoba uključenih u projektne aktivnosti. Krajnji korisnici projekta su starije osobe od navršenih 65 godina života i više te osobe oboljele od Alzheimerove demencije i drugih demencija.

Predviđeno je do kraja projekta obuhvatiti 250 krajnjih korisnika. Kroz projekt su zaposlene četiri pratiteljice starijih osoba u vozilu, jedna pratiteljica osoba oboljelih od Alzheimera i drugih demencija te jedan voditelj Dnevnog boravka u Suhopolju, a za provedbu usluge prijevoza kupljena su dva nova vozila.

Dnevni boravak za starije osobe u Suhopolju otvoren je 31. kolovoza 2020. godine. U Dnevnom boravku se organiziraju filmske projekcije, stručna predavanja, kulturno zabavne i društvene igre, tematske radionice, sportsko-rekreacijske aktivnosti, glazbeni kutak, obilježavanje prigodnih datuma te ostale razne aktivnosti. Održano je i osam predavanja za starije osobe iz područja zdravstvene i pravne zaštite, samopomoći i slično.

Psihosocijalnu podršku, pratnju i prijevoz osoba oboljelih od Alzheimerove demencije i drugih demencija koristilo je ukupno 28 korisnika s navršenih 65 godina i dijagnozom da boluju od Alzheimera ili drugih demencija, a trenutno ih je aktivno njih 20. U okviru ove aktivnosti zaposlena je jedna osoba kao pratiteljica osoba oboljelih od Alzheimera i drugih demencija koja je završila edukaciju za osnovno ophođenje – verbalnu i neverbalnu komunikaciju s osobama oboljelim od Alzheimera i drugih demencija. U svrhu informiranja šire javnosti i obitelji oboljelih u GDCK Virovitica održano je i javno izlaganje na temu „Ophođenje i ponašanje prema osobama oboljelim od Alzheimera i drugih demencija“.

Četiri pratiteljice starijih i nemoćnih osoba do sada su pružile usluge prijevoza i pratnje starijim i nemoćnim osobama do socijalnih, zdravstvenih i drugih ustanova za 405 osoba, a ukupno je odrađeno 4280 prijevoza. Budući da je ovaj projekt od velike važnost kako za GDCK Virovitica, tako i za širu zajednicu, općine i grad na području djelovanja GDCK Virovitica osigurali su u proračunima za 2022. godinu financijska sredstva kako bi se projektne aktivnosti nastavile do kraja 2022. godine.

Skip to content