Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

16. svibnja 2022.

Još jedan poziv iz NPOO-a: Za sanaciju zatvorenih odlagališta neopasnog otpada 80 milijuna kuna, rok je do 13. lipnja

Objavljen je još jedan poziv iz NPOO-a, za sanaciju zatvorenih odlagališta neopasnog otpada 80 milijuna kuna. Riječ je o financiranju sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada, za ona odlagališta  koja ne zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada  te koja su prestala s radom, odnosno aktivnim korištenjem i nakon sanacije se više neće koristiti u svrhu odlaganja otpada.

Predmet ovog Poziva je doprinos ispunjenju pravne stečevine EU na temelju obveza iz Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji iz područja gospodarenja otpadom, odnosno sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada u skladu s Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. i Naputkom o provedbi Izmjena Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine u projektima održivog gospodarenja otpadom, na način da budu usklađena s Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18, 56/19) i odredbama Direktive 1999/31/EZ, kako bi smanjile emisije stakleničkih plinova te onemogućilo onečišćenje podzemnih i površinski voda štetnim tvarima koje su nastale tijekom rada odlagališta. U okviru ovog Poziva bespovratna sredstva mogu se dodijeliti projektima sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada, koja u popisu odlagališta iz Izvješća o komunalnom otpadu za 2020. godinu, nemaju status operativnosti „aktivno“.

Ukupna bespovratna sredstva iznose 80 milijuna kuna i maksimalno se može dobiti 30 milijuna. Namijenjen je jedinicama lokalne samouprave, odnosno općinama i gradovima. Poziv je otvoren do 13. lipnja. (mingor.gov.hr, Fotografija: Ilustracija)

Skip to content