Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

24. studenoga 2021.

Alen Đurasek, nastavnik mentor iz Srednje škola Marka Marulića Slatina, dobitnik je godišnje nagrade „Ivan Filipović“ za 2020. godinu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je odluku o dodjeli ‘Nagrade Ivan Filipović’ za 2020. godinu. Ukupno su dodijeljene dvije nagrade za životno djelo i 15 godišnjih nagrada. Među nagrađenima je Alen Đurasek, nastavnik mentor, Srednja škola Marka Marulića Slatina koji je dobitnik „Godišnje nagrade“ iz područja „srednjeg školstva“. Godišnja nagrada dodjeljuje se za najznačajnija ostvarenja tijekom proteklih godina, a osobito posljednje, istaknutim prosvjetnim djelatnicima, znanstvenicima i stručnjacima i skupini znanstvenika i stručnjaka ili prosvjetnih djelatnika ako je ostvarenje rezultat njihova zajedničkog rada. Riječ je o nagradi koja se dodjeljuje prosvjetnim djelatnicima ‘za zapažene rezultate u teorijskom ili praktičnom radu u odgoju i obrazovanju te onima koji u svojoj sredini uživaju ugled uzornoga prosvjetnog djelatnika i stručnjake, čestitoga i vrijednoga čovjeka i građanina.

U obrazloženju dodijeljena nagreaa stoji:

„Kao nastavnik mentor svojim kompetencijama, iskustvom i znanjem pridonosi kvaliteti rada škole te poučavanju učenika. Iznimno je empatičan, stvara ugodno razredno ozračje, a prema učenicima se odnosi s poštovanjem i prihvaćanjem. Posebno se ističe u individualiziranom pristupu učenicima kojim potiče njihove različite sposobnosti i kapacitete. U svojih učenika razvija interes i vještine potrebne za cjeloživotno učenje, a svojim načinom rada i ophođenjem s kolegama primjer je i potpora u kolegijalnom opažanju i podizanju kvalitete rada škole.

Autor je digitalnih obrazovnih sadržaja objavljenih na portalu ASOO-a namijenjenih učenicima srednjih škola u uvjetima online nastave. S učenicima sudjeluje na natjecanjima na županijskoj i međužupanijskoj razini, a ističe se i aktivnošću u projektima koje provodi škola te lokalna zajednica. Sudjeluje u radu Međužupanijskoga stručnog vijeća, vrlo aktivno prati novosti i razvoj svoje struke te je vrlo angažiran u svojemu stručnom usavršavanju.

Kao stručni učitelj mentor aktivno sudjeluje u radu Međužupanijskoga stručnog vijeća, a svojim neprestanim zalaganjem, usavršavanjem i napredovanjem stekao je povjerenje i ugled među svojim kolegama, članovima Međužupanijskoga stručnog vijeća, kao i šire zajednice. Redoviti je sudionik državnih natjecanja u disciplini AGRO, pri čemu je mentor svojim učenicima. Osobno se kontinuirano usavršava, a u svome radu uspostavlja i vrlo dobre odnose s roditeljima svojih učenika. Vrlo uspješno surađuje s kolegama iz drugih škola, s visokih učilišta, ustanova za obrazovanje odraslih i šire zajednice. Vrlo je angažiran u humanitarnome radu te organizira humanitarne akcije u svojoj sredini. Volonter je udruge za osobe oboljele od malignih bolesti.

Vrlo aktivno surađuje s drugim institucijama na regionalnoj i lokalnoj razini. Višegodišnji je suradnik Centra za socijalnu skrb u Slatini gdje kao vanjski suradnik vodi mjere socijalno-pravne zaštite u obiteljima gdje su odnosi narušeni. Dragovoljac je Domovinskoga rata uključen u rad Udruge veterana vojne policije iz Domovinskoga rata Virovitičko-podravske županije“. (www.vpz.hr, www.srednja.hr, Fotografija: Facebook)

Skip to content