Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

31. kolovoza 2021.

Objavljen Javni poziv za upis djece u Dječji vrtić “Gradina Krijesnica”, evo kako se prijaviti

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Krijesnica Gradina” danas je objavilo Javni poziv za upis djece za pedagošku godinu 2021./2022. Zahtjevi za upis primat će se od 1. do 10. rujna poštanskim putem na adresu Dječji vrtić „Krijesnica Gradina” Gradina, Trg hrvatskih branitelja 12, 33411 Gradina, s naznakom: „Upis djeteta u Dječji vrtić” elektroničkom poštom, na e-mail: opcina-gradina@vt.t-com.hr, s naznakom „Upis djeteta u Dječji vrtić” ili osobno na adresu Trg hrvatskih branitelja 12, 33 411 Gradina.

Zahtjev za upis djece podnose roditelji odnosno skrbnici za djecu koja navršavaju tri godine života do polaska u školu.

Sve informacije o upisu u dječji vrtić “Krijesnica Gradina” pronađite ovdje.

Rezultati upisa djece biti će objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Gradina” Gradina najkasnije u roku 8 dana od dana donošenja Odluke. Ugovori će se sklapati prema određenom rasporedu tijekom mjeseca rujna. Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon broj 033/784-155 svakog radnog dana od 7 do 15 sati. (gradina.hr)

Skip to content