Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

01. veljače 2021.

Javni natječaj za davanje u najam/zakup školske imovine Gimnazije Petra Preradovića Virovitica

Javni natječaj za davanje u najam/zakup školske imovine Gimnazije Petra Preradovića Virovitica (kantina)
Skip to content