Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

12. siječnja 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je otvoreni poziv za sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) UP.03.2.1.05 Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:

  • osnivači dječjih vrtića sukladno članku 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  • osnivači osnovnoškolskih odgojno – obrazovnih ustanova sukladno članku 90 . Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a u kojima se provode programi predškolskog odgoja sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja .

Prihvatljivi partneri u okviru ovog Poziva su:

  • osnivači dječjih vrtića sukladno članku 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju koji geografski pripadaju području županije prijavitelja,
  • osnivači osnovnoškolskih odgojno-obrazovnih  ustanova sukladno  članku 90 . Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a u kojima se provode programi predškolskog odgoja sukladno Pravilniku  o  posebnim uvjetima  i  mjerilima  ostvarivanja programa predškolskog odgoja i koji geografski pripadaju području županije prijavitelja
  • osnovnoškolska odgojno-obrazovna    ustanovakoja    provodi    program predškolskog  odgoja,  a  u  koju  su  upisana  djeca  koja  će  sudjelovati  u projektu
  • dječji vrtić u koji su upisana djeca koja će sudjelovati u projektu
  • jedinice lokalne  i  područne  (regionalne)  samouprave  (JL(R)S) na  čijem području djeluje prijavitelj
  • regionalne i lokalne razvojne agencijei regionalni koordinatori .

Prijavitelj može  dostaviti  jednu  prijavu na  ovaj  Poziv  na  dostavu  projektnih prijedloga i partner ne može sudjelovati u više od jedne prijave u ovom Pozivu. Trajanje projekta je 24 mjeseca. Razdoblje provedbe projekta započinje s datumom početka obavljanja aktivnosti povezanih  s  provedbom  elemenata  projekta, odnosno  1.9.2020.,  a  završava  s datumom završetka aktivnosti koje su povezane s provedbom elemenata projekta, odnosno 1.9.2022.

Ukupna financijska alokacija ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 150.000.000,00 kn. Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem OP ULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda dok će se obavezni udio sufinanciranja od 15% osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Pojedini projektni prijedlog može imati najmanju ukupnu vrijednost od 400.000,00 kuna. Ukupne vrijednosti za pojedini projektni prijedlog određeni su prema županiji u kojoj se nalazi prijavitelj, a prema projekciji broja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji.

Više o Pozivu, maksimalnom broju djece koju je moguće uključiti u projekt, raspoloživim sredstvima po prijavitelju, aktivnostima te postupku prijave, pogledajte OVDJE. (www.ravidra.hr, Fotografija: Ilustracija)

Skip to content