Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

07. siječnja 2021.

Općina Čađavica: Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

Na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu Općina Čađavica raspisala je Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Čađavica.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu Općine Čađavica u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Čađavica.

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Čađavica izvršiti će analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Javno otvaranje ponuda održat će se najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Tekst natječaja s obrascima u nastavku teksta:

(opcina-cadjavica.hr, Fotografija/Ilustracija: Kristijan Toplak)
Skip to content