Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

30. studenoga 2020.

Vlada RH: Predložen je Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, doznajte gdje bi se u budućnosti birali zamjenici gradonačelnika i načelnika

Smanjenje broja lokalnih dužnosnika odnosno ukidanje položaja zamjenika općinskih načelnika i gradonačelnika u većini gradova, predloženo je Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Sukladno izmjenama i dopunama tog zakona, u saborsku proceduru upućene su i izmjene i dopune Zakona o lokalnim izborima te Zakona o Gradu Zagrebu. Cilj izmjena ovih zakona optimizacija je i racionalnije obavljanje poslova u sustavu lokalne i područne (regionalne) samouprave te smanjenje broja lokalnih dužnosnika što će doprinijeti znatnim uštedama u proračunima jedinica, a predviđene su Programom Vlade za mandatno razdoblje 2020. – 2024.

"Procjenjuje se da bi ukupna ušteda u proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem ovih izmjena iznosila otprilike 100 milijuna kuna godišnje", rekao je ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.

U Hrvatskoj je ustrojeno 428 općina, 127 gradova, 20 županija te Grad Zagreb koji ima status županije, a u ovom trenutku dužnost zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana obavlja sveukupno 745 osoba, od čega 74 zamjenika iz reda pripadnika nacionalnih manjina.

To znači da je zajedno s općinskim načelnicima, gradonačelnicima i županima izabran ukupno 671 zamjenik i to 434 zamjenika općinskog načelnika, 197 zamjenika gradonačelnika i 40 zamjenika župana, a izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te se brojke smanjuju.

"Broj zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana smanjio bi se za 618, tako da bi se nakon sljedećih redovnih lokalnih izbora, u velikim gradovima s preko 35.000 stanovnika, gradovima sjedištima županija i županijama biralo ukupno 53 zamjenika gradonačelnika, odnosno zamjenika župana, od čega 29 zamjenika gradonačelnika i 24 zamjenika župana", istaknuo je Malenica.

Za otprilike 10 posto smanjit će se i broj članova predstavničkih tijela, odnosno skupština i vijeća (trenutačno ih se bira ukupno 8.254).

Izmjenama ovog zakona uređeno je i zamjenjivanje općinskog načelnika i gradonačelnika koji nemaju zamjenika, u slučaju njihove spriječenosti i duže odsutnosti, raspisivanje prijevremenih izbora u slučaju prestanka mandata općinskog načelnika i gradonačelnika koji nemaju zamjenika, a detaljnije se uređuju i odredbe vezane uz financiranje jedinica, izvršavanje nužnih rashoda i izdataka u situacijama kada u jedinici nema proračuna ni privremenog financiranja.

Uvodi se i obveza za jedinice lokalne samouprave da javno objavljuju podatke o trošenju proračunskog novca, tako da  informacije budu lako dostupne i pretražive, u skladu s propisima Ministarstva financija.

Slijedom ovih izmjena u Sabor su upućene i izmjene Zakona o lokalnim izborima odnosno Zakona o Grad Zagrebu te se zamjenike općinskih načelnika više neće birati, dok će gradonačelnik u gradu koji ima više od 100 tisuća stanovnika imati dva zamjenika koji se biraju zajedno s njim, gradonačelnik u gradu koji ima preko 35 tisuća do 100 tisuća stanovnika i gradu koji je sjedište županije imat će jednog zamjenika koji se bira zajedno s njima, a gradonačelnici gradova koji imaju manje od 35 tisuća stanovnika i nisu sjedišta županija, birat će se bez zamjenika.

Župan u županiji koja ima više od 250 tisuća stanovnika, imat će dva zamjenika koji se biraju zajedno s njim, a župan u županiji koja ima do 250 tisuća stanovnika imat će jednog zamjenika koji se bira zajedno s njim.

U zagrebačkoj Gradskoj skupštini predviđeno je smanjenje broja zastupnika s 51 na njih 47.

Svatko tko će se kandidirati za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovog zamjenika morat će na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora imati prijavljeno prebivalište na području jedinice za čije se tijelo izbori provode.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković rekao je kako je riječ o važnim zakonima uoči lokalnih izbora u svibnju iduće godine.

"Mislim da teže i racionalizaciji i transparentnosti rada jedinaca lokalne i područne samouprave, a u konačnici osjetnom smanjenju broja dužnosnika", istaknuo je premijer. (vlada.gov.hr)

Skip to content