Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

16. listopada 2020.

FINA raspisala natječaj za stipendiranje IT studenata od 3.000,00 kuna mjesečno, mogu se prijaviti i studenti Visoke škole Virovitica

FINA je tehnološki orijentirana tvrtka koja ima vrlo široko područje informatičkih znanja, objedinjenih u Sektoru informatike. Rade u svim informatičkim tehnološkim domenama, od mrežno-komunikacijskih tehnologija, centralnih i distribuiranih obradnih sustava do razvoja zahtjevnih aplikativnih rješenja koja u najvećoj mjeri stvaraju unutar vlastitih razvojnih timova.

Na natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti i studentice treće godine preddiplomskog/stručnog studija odnosno redoviti studenti i studentice druge godine diplomskog studija na sljedećim fakultetima:

 • Veleučilište u Bjelovaru: smjer Računarstvo
 • Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici: smjer Računarstvo
 • Međimursko veleučilište u Čakovcu: smjer Računarstvo
 • Fakultet elektrotehnike i računarstva: profil Obradba informacija, Telekomunikacije i informatika, Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi, Računalno inženjerstvo, Računarska znanost
 • Fakultet organizacije i informatike: smjer Informacijsko i programsko inženjerstvo, Organizacija poslovnih sustava, Baze podataka i baze znanja
 • Prirodoslovno-matematički fakultet: smjer Primijenjena matematika, Računarstvo i matematika
 • Tehničko veleučilište u Zagrebu: smjer Informatika, Računarstvo
 • Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija: smjer Komunikacije i informatika, Računarstvo
 • Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje: smjer Računarstvo, Elektronika i računalno inženjerstvo, Komunikacijska i informacijska tehnologija
 • Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: smjer Menadžerska informatika
 • Veleučilište u Rijeci: smjer Informatika , Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima
 • Fakultet informatike u Puli: smjer Informatika

Koji su kriteriji za dodjelu stipendija?

prosjek ocjena iznad 3,5 (poželjno)

aktivno znanje engleskog jezika

studenti/ce su stari do 23 godine za preddiplomski /stručni studij odnosno do 25 godina za diplomski studij
su ukupan prethodni studij završili u roku od 5 godina (za studente druge godine diplomskog studija)

iskazan interes za rad u jednom od navedenih područja: programiranje, sistem analiza, testiranje IT rješenja, pružanje podrške poslovnom sustavu i sl.

uz ispunjenje navedenih uvjeta, pri izboru kandidata mogu se uzeti u razmatranje socijalni status, postignuća na natjecanjima, priznanja i nagrade te dodatno obrazovanje (npr. stečeni certifikati)

Što treba sadržavati prijava?

životopis

potvrdu o redovnom upisu za akademsku godinu 2020./2021.

prijepis ocjena (prosjek ocjena) tijekom dosadašnjeg studija

izjavu studenta da nije korisnik druge obvezujuće stipendije

potvrdu o visini dohotka i primitaka roditelja (potvrdu nadležne Porezne uprave Ministarstva financija o prosječnom

mjesečnom prihodu po članu kućanstva ostvarenom u razdoblju od 1.1. do 31.10.2020. godine)

potvrde o eventualnim postignućima na natjecanjima, priznanjima, nagradama i dodatnom obrazovanju

Koje su obveze stipendista?

potpisivanje Ugovora o stipendiranju

redovno izvršavanje obveza na fakultetu

odabrani kandidat obvezuje se po završetku studija zasnovati radni odnos u Fini u trajanju od jedne godine

Kako će se birati stipendisti?

kandidati koji zadovoljavaju tražene uvjete bit će uključeni u selekcijski postupak (testiranje i intervju s IT rukovoditeljima)

Što nudimo?

mjesečnu stipendiju u iznosu od 3,000 kn neto u trajanju od 12 mjeseci

mogućnost obavljanja studentske stručne prakse i izrade diplomskog rada

zapošljavanje po završetku studija (sukladno potrebama poslodavca) u dinamičnom i prijateljskom radnom okruženju, uz mogućnost usavršavanja i profesionalnog razvoja te suradnju s vrhunskim stručnjacima iz područja

Kako se prijaviti?

Vaše prijave s potrebnom dokumentacijom pošaljite do 29. 10. 2020. godine na mail adresu
stipendija@fina.hr.

Mjesečni izbor stipendije je 3.000,00 kuna. (www.fina.hr, www.icv.hr)

Share Button
Skip to content