Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

30. srpnja 2020.

Održana završna konferencija projekta ˝Pozitivne vibracije˝ kroz koji je dodijeljeno 10 potpora za samozapošljavanje “ranjivih” skupina ljudi

U Poduzetničkom inkubatoru Virovitičko-podravske županije, održana je završna konferencija projekta Pozitivne vibracije. Na završnoj konferenciji prisustvovali su predstavnici korisnika projekta (Razvojne agencije VIDRA) i Partnera (Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – područni ured Virovitica, GRAS – Gradske razvojne agencije Slatine i Poduzetničkog inkubatora Virovitičko podravske županije d.o.o.).  Na samom početku završne konferencije, zamjenica ravnateljice VIDRA-e Željka Vuković, održala je pozdravni govor, a prezentaciju o rezultatima projekta održala je voditeljica projekta, Katarina Ivanac. Trajanje projekta ˝Pozitivne vibracije˝ je bio 27 mjeseci, a ukupna vrijednost 1.788.844,96 kuna.

Opći cilj projekta je bio doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima. Osim toga, radilo se na osnaživanju i motiviranju pripadnika ranjivih skupina kroz edukacije za aktivaciju i ulazak na tržište rada te poticanje poduzetništva kroz edukacije i potpore pri samozapošljavanju na području Virovitičko-podravske županije, kao i omogućavanje održivog funkcioniranje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Virovitičko-podravske županije kroz integrirani razvoj, umrežavanje i poticanje veće suradnje u formi regionalnih partnerstva. Ciljana skupina projekta je bilo 80 nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina, 10 korisnika koji će primiti potporu pri samozapošljavanju i 22 člana Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Virovitičko-podravske županije.

Kako bi se ispunili navedeni ciljevi kroz projekt su provedene sljedeće aktivnosti: održane su trodnevne radionice za osnaživanje i motiviranje nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina (ukupno 12 motivacijskih radionica) za aktivaciju i ulazak na tržište rada i 3 iteracije edukacija od 5 dana za promociju i jačanje svijesti o poduzetništvu za nezaposlene pripadnike ranjivih skupina i poduzetnike. Izrađen je priručnik o poduzetništvu o osnovnim pojmovima o poduzetništvu, procesu razrade ideje, načinu istraživanja tržišta, procjeni potrebnog početnog kapitala, procijeni prihoda i troškova, osnivanju poslovnog subjekta, izvorima financiranja.

Objavljena su dva poziva za sufinanciranje potpora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja te je podijeljeno 10 potpora za samozapošljavanje u najvišem iznosu do 75.000,00 kuna za 10 osoba koje su pokrenule vlastiti poslovni subjekt. Revidirana je i usvojena postojeća Strategija razvoja ljudskih potencijala 2019. – 2023., organizirana su 2. okrugla stola u Virovitici – online i fizički okrugli stol (umrežavanje lokalnih partnerstva za zapošljavanje iz Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske i Bjelovarsko-bilogorske županije iz javnog, privatnog i civilnog sektora). Pritom je organizirano i studijsko putovanje u Švedsku u svrhu prijenosa znanja i primjera dobre prakse u pružanju pomoći teško zapošljivim osobama, opremljen ured i nabavljena informatička oprema za Tajništvo Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Virovitičko-podravske županije. Također, izrađena je i web stanica projekta http://pozitivnevibracije.eu/ te izrađeni i distribuirani promotivni materijali.

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja“, prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava UP.01.3.1.01.0081. Tijekom održavanja završne konferencije svi sudionici pridržavali su se obaveznih epidemioloških mjera. (ravidra.hr, www.vpz.hr, Fotografije: Tin Szabo i Kristijan Toplak)

Share Button