Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

29. srpnja 2020.

U četvrtak 30. srpnja, u Poduzetničkom inkubatoru Virovitičko-podravske županije, održat će se završna konferenciju projekta Pozitivne vibracije

U četvrtak 30. srpnja, u Poduzetničkom inkubatoru Virovitičko-podravske županije, s početkom u 12,00 sati održat će se završna konferenciju projekta Pozitivne vibracije. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja“.

Opći cilj projekta je bio doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima, a specifični cilj je bio osnažiti i motivirati pripadnike ranjivih skupina kroz edukacije za aktivaciju i ulazak na tržište rada te poticanje poduzetništva kroz edukacije i potpore pri samozapošljavanju na području Virovitičko-podravske županije. Istodobno se kroz projekt omogućilo održivo funkcioniranje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Virovitičko-podravske županije kroz integrirani razvoj, umrežavanje i poticanje veće suradnje u formi regionalnih partnerstva. Korisnik bespovratnih sredstava je bila VIDRA Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, a partneri na projektu su bili: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Virovitica, GRAS – Gradska razvojna agencija Slatine, Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije d.o.o. Vrijednost projekta je iznosila 1.788.844,96 kuna. (www.ravidra.hr)

lenta

Share Button