Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

24. srpnja 2020.

Obavijest o zatvaranju natječaja za financiranje programa i projekata Udruga koje su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju

S 24. srpnjem 2020. godine, zatvaraju se Javni natječaji za financiranje programa i projekata Udruga koje su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju za 2020. godinu

Obavijest o zatvaranju natječaja za financiranje programa i projekata udruga u kulturi (preuzmi)
Obavijest o zatvaranju natječaja za financiranje programa i projekata braniteljskih i stradalničkih udruga (preuzmi)
Obavijest o zatvaranju natječaja za financiranje programa i projekata dobrovoljnih vatrogasnih društava (preuzmi)
Obavijest o zatvaranju natječaja za financiranje programa i projekata udruga koje su od općeg interesa za VPŽ (preuzmi)

Share Button