Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

10. srpnja 2020.

Završena izgradnja reciklažnog dvorišta Općine Suhopolje koje se prostire na površini od 2.693 četvorna metara

Završila je izgradnja reciklažnog dvorišta Općine Suhopolje koje se nalazi u Pčeliću. Izgradnja reciklažnog dvorišta obuhvaćala je izvedbu prilaza s glavne prometnice, izgradnju ograde s ulaznim vratima, višenamjenske nadstrešnice, kontejnera za osoblje te uređenje prometno manipulativne površine i prateće infrastrukture. Reciklažno dvorište se prostire na površini od 2693 četvorna metra, a radove na uređenju istog izvela je tvrtka Brana d.o.o. iz Virovitice, dok je stručni nadzor provela tvrtka AGEST-ING d.o.o. iz Virovitice.

Radovi su izvedeni u sklopu projekta ”Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Suhopolje” (referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.03.0086), odobrenog u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga za Građenje reciklažnih dvorišta. Nositelj projekta je Općina Suhopolje, dok je ukupna vrijednost projekta iznosila 2.542.586,10 kuna od čega su bespovratna sredstva 2.088.043,95 kuna. Posrednička tijela na projektu su Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (PT 1) i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT 2).

Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Suhopolje doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada I smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te posebnih kategorija otpada I time osigurava njegovu odgovarajuću uporabu ili zbrinjavanje. (www.icv.hr)

Share Button