Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

22. svibnja 2020.

Program potpora u poljoprivredi Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu

Program potpora u poljoprivredi Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu (preuzmi)
Informacije o državnim potporama izuzetima na temelju ove uredbe (preuzmi)

Share Button