Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

26. ožujka 2020.

Doznajte koje su dosadašnje Mjere za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa

Mjere za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo inovacije i investicije

Hrvatski zavod za zapošljavanje 

Hrvatska banka za obnovu i razvoj

Ministarstvo financija – Porezna uprava

Share Button