Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

12. ožujka 2020.

Javni poziv svim poslovnim subjektima privatnog sektora koji ulažu na području Županije za iskaz interesa za sudjelovanje u programu “Poduzetništvo mladih, žena i početnika”

Javni poziv svim poslovnim subjektima privatnog sektora koji ulažu na području Županije za iskaz interesa za sudjelovanje u programu “Poduzetništvo mladih, žena i početnika” (preuzmi)

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (preuzmi)

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba (preuzmi)

Izjava o povezanim osobama (preuzmi)

Poduzetništvo mladih, žena i početnika (preuzmi)

Zahtjev za subvencioniranje kamate na poduzetnički kredit – program kreditiranja “poduzetništvo mladih, žena i početnika” Hrvatske banke za obnovu i razvitak (preuzmi)

Opći kriteriji prihvatljivosti (preuzmi)

Popis dokumentacije (preuzmi)

Popis poslovnih banaka uključenih u program kreditiranja Poduzetništvo mladih, žena i početnika (preuzmi)

Share Button