Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

12. prosinca 2019.

Virovitičko-podravska županija objavila Javni poziv za iskaz interesa za dodjelu potpora studentima poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija

Virovitičko-podravska županija, objavila je Javni poziv za iskazivanje interesa za dodjelu potpora studentima poslijediplomskih sveučilišnih studija iz sredstava proračuna Virovitičko-podravske županije. Županija ima namjeru dodjeljivati financijske potpore za programe poslijediplomskog studija kojima se stječe akademski stupanj doktor znanosti/umjetnosti odnosno akademski naziv sveučilišni specijalist određenog područja, što se potvrđuje diplomom i to za programe poslijediplomskog sveučilišnog studija i poslijediplomskog specijalističkog studija.

Iskaz interesa za ostvarivanje prava na potporu mogu ostvariti polaznici poslijediplomskog studija:

– koji su upisani na programe poslijediplomskog sveučilišnog studija ili poslijediplomskog specijalističkog studija, a ispunjavaju uvjete kako slijedi:

– da su državljani Republike Hrvatske, što dokazuju jednim od dokumenata kojima se temeljem propisa dokazuje državljanstvo

– da imaju prebivalište na području županije kontinuirano najmanje 5 godina, što dokazuju
potvrdom nadležnog tijela o prebivalištu

– da nemaju već zaključen ugovor o stipendiranju, što dokazuju pisanom izjavom.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Javnog poziva na internetskoj stranici Virovitičko-podravske županije www.vpz.hr. Cjelokupan Javni poziv s adresom na koji ga treba poslati nalazi se OVDJE. (www.vpz.hr, Fotografija/Ilustracija: Matija Rođak)

Share Button
Skip to content