Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

02. prosinca 2019.

Javni natječaj za davanje u najam školske imovine, športska dvorana, stanovi, te učionica Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića Zdenci

Javni natječaj za davanje u najam školske imovine, športska dvorana, stanovi, te učionica Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića Zdenci (preuzmi)

Share Button