Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

04. lipnja 2019.

Cjelovito izvješće o visini troškova izbora vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Virovitičko-podravskoj županiji i načinu njihova korištenja

Temeljem članka 79. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 25/19) sredstva za pokriće troškova izbora pojedine jedinice osiguravaju se u proračunu jedinice, a sredstvima za provedbu izbora raspolaže izborno povjerenstvo jedinice.
Kada se istodobno održavaju izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, svaka jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave snosi troškove naknade za svoje izborno povjerenstvo i svoja stručna tijela i osobe, a naknadu za biračke odbore i zajedničke materijalne troškove jedinice snose u jednakim dijelovima.
Izborno povjerenstvo jedinice dužno je objaviti na mrežnim stranicama jedinice cjelovito izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja, u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata izbora.
Županijsko izborno povjerenstvo Virovitičko-podravske županije na sjednici održanoj 4. lipnja 2019. godine donijelo je i objavljuje izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja. (preuzmi)

Share Button