Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

22. svibnja 2019.

Fotogalerija: Održana 13. Sjednica strukovne grupe turizma HGK – Županijske komore Virovitica

U maloj sali Pustare Višnjica u Višnjici, pod predsjedanjem predsjednika Alena Fabčića održana je sjednica Strukovne grupe turizma HGK – Županijske komore Virovitica. Sjednici su osim članica Strukovne grupe, prisustvovali i predstavnici Turističkih zajednica s područja Virovitičko-podravske županije, Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici i Javne ustanove Park prirode Papuk. Odsjek za turizam HGK – Županijske komore Virovitica je prezentirao aktualno stanje u turizmu Virovitičko-podravske županije, što je bila polazna osnova za raspravu.
U 2017. godini u djelatnosti turizma ostvaren je ukupan prihod od 39,4 mil. kuna, uz istovremeno ostvarenje troškova od 39,3 mil. kuna. Ostvareni prihod u 2017. godini veći je za 2,66 posto prema 2016. godini i 40,69 posto prema 2001. godini.

Na području Virovitičko-podravske županije, u 2018. godini boravilo je 18.023 turista, što je više za 27 posto prema 2017. godini, a za 374,41 posto prema 2000. godini. Navedeni broj turista je ostvario 46.299 noćenja, odnosno 0,05 posto od sveukupno ostvarenih noćenja u Hrvatskoj. U strukturi ostvarenih noćenja u 2018. godini, 72 posto čine noćenja domaćih turista, a 28 posto stranih. U 2018. godini u odnosu na prethodnu 2017. godinu ostvareno je povećanje od 38,4 posto noćenja, od čega je broj noćenja domaćih turista povećan za 40,72 posto, a stranih turista, za 32,82 posto. Prosječan broj noćenja u Virovitičko-podravskoj županiji, u 2018. godini iznosi 2,57. Iz prezentiranih pokazatelja, evidentna su pozitivna kretanja u djelatnosti turizma na području Virovitičko-podravske županije.

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi nazočni, u cilju jačanja turističke potražnje, a time i povećanja ukupnog prihoda, te broja zaposlenih, zaključeno je:

• da je potrebno izgraditi adekvatnu i već započetu prometnu infrastrukturu (brzu cestu), na prometnim pravcima: Farkaševac – Bjelovar – Virovitica – mađarska granica, te Varaždin – Virovitica – Našice – Osijek – Vukovar – Ilok

• osmisliti turističke aranžmane, u kojima će biti obuhvaćene destinacije u Virovitičko-podravskoj županiji, te ostale destinacije u Podravini (Hlebine i dr.) i Slavoniji i Baranji (Kopački rit i dr.)

• predlaže se intenzivnija interakcija članica u međusobnom upućivanju postojećih i novih turista, u sve destinacije, primarno Virovitičko-podravske županije, ali i šire

• mjerama ekonomske politike, trebalo bi poticati rast turističke potražnje u postojećim kapacitetima i turističkim destinacijama kontinentalnog dijela Hrvatske

• promotivnim aktivnostima Hrvatske turističke zajednice, treba obuhvatiti, osim destinacija na moru, ravnomjerno i kontinentalne destinacije

• izuzetnim se ocjenjuje na području Virovitičko-podravske županije obnova dvoraca kulturne baštine, koja je u funkciji turizma, što podiže razinu i kvalitetu turističkih usluga, što će generirati pozitivnim efektima (povećanje zaposlenosti,…)

• pozitivnim se ocjenjuje modernizacija cestovne prometnice prema Jankovcu, u Parku prirode Papuk, što će povećati turističku potražnju i posjetu

• pozitivnim se ocjenjuju investicije, što treba i nastaviti, u turističku infrastrukturu, što će primarno povećati kvalitetu, ali i mogućnost povećanja volumena turističkih usluga

• prisutan je, za pojedina specifična zanimanja u djelatnosti turizma, problem nedostatka kvalitetne radne snage, što je moguće riješiti obrazovanjem mladih, motivirajući ih sinergijskim djelovanjem članica, obrazovnih ustanova i jedinica lokalne i regionalne samouprave

• apelira se na sve pružatelje usluga, da turistima nude specifične domicilne proizvode i proizvode iz Hrvatske

• u cilju povećanja turističke potražnje i unapređenja turističke djelatnosti, članice trebaju implementirati pozitivna iskustva drugih turističkih središta iz zemlje i inozemstva. (HGK ŽK Virovitica, Fotografije: Kristijan Toplak)

Share Button