Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

07. svibnja 2019.

Pitomača: Sklopljen Ugovor za izradu glavnog projekta za Centar za posjetitelje Križnica

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, u prostorijama Općine Pitomača sklopljen je Ugovor o izradi glavnog projekta i obavljanja projektantskog nadzora za investiciju „Centar za posjetitelje Križnica – Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav“.

Ugovor vrijedan 318.750 kuna načelnik općine Pitomača Željko Grgačić sklopio je s direktorom tvrtke Meštrović termotehničke instalacije d.o.o. kao najpovoljniji ponuditelj po provedenom postupku javne nabave. Sredstva za realizaciju osigurana su kroz projekt “Centar za posjetitelje Križnica – interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav“ financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

potpis-križnica-e1557229522385

Nositelj projekta je Općina Pitomača, a partneri na projektu su Turistička zajednica općine Pitomača i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije. Budući „Centar za posjetitelje Križnica – Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav“ bit će smješten na području značajnog krajobraza Križnice, ekološke mreže Natura 2000 i Regionalnog parka Mura-Drava. Kroz provedbu planiranih aktivnosti rekonstruirat će se stara zgrada karaule, u kojoj je prije bila smještena i područna škola te će se opremiti Centar, urediti perivoj, uspostaviti poučne pješačko biciklističke staze, opremiti istraživačka stanica te kreirati rekreativno-turistički sadržaji.

Uređenjem prostora Centra, kroz izradu multimedijalnih sadržaja usmjerenih na interpretaciju prirodne baštine na edukativan i inovativan način, pripremom i provedbom edukativnih radionica i programa škole u prirodi te kroz aktivnosti usmjerene na promociju odredišta prirodne baštine promicat će se zaštita, valorizacija, edukacija i održivo upravljanje Centrom. Kompletan prostor Centra bit će pristupačan osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, a na raspolaganju će imati i educirane turističke vodiče. Planirani početak radova je u proljeće 2020. godine. (pitomaca.hr)

Share Button