Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

16. travnja 2019.

Objava pravovaljanih i zbirnih lista kandidata, odnosno kandidatura na županijskoj razini za Izbore za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Objava pravovaljanih i zbirnih lista kandidata, odnosno kandidatura na županijskoj razini za Izbore za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Vrijeme objave: 16. travnja 2019. godine, 11:05 sati

PRAVOVALJANA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI – SKPD “PROSVJETA” (preuzmi)
PRAVOVALJANU LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI – SNV (preuzmi)
ZBIRNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI (preuzmi)
PRAVOVALJANA KANDIDATURA ZA IZBOR PREDSTAVNIKA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI (preuzmi)
ZBIRNA LISTA KANDIDATURA ZA IZBOR PREDSTAVNIKA ALBANSKE NACIONALNE MANJINE U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI (preuzmi)
PRAVOVALJANA KANDIDATURA ZA IZBOR PREDSTAVNIKA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI (preuzmi)
ZBIRNA LISTA KANDIDATURA ZA IZBOR PREDSTAVNIKA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI (preuzmi)
PRAVOVALJANA KANDIDATURA ZA IZBOR PREDSTAVNIKA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI (preuzmi)
ZBIRNA LISTA KANDIDATURA ZA IZBOR PREDSTAVNIKA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI (preuzmi)
Županijsko izborno povjerenstvo
Virovitičko-podravske županije
Share Button