Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

04. ožujka 2019.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi koje su od općeg interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2019. godini

Na temelju članka 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15), članka 20. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju Klasa: 230-01/19-01/01, Ur.broj: 2189/1-05/01-19-1 od 27. veljače 2019. godine, pročelnica, Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, dana 4. ožujka 2019. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA U KULTURI

KOJE SU OD OPĆEG INTERESA ZA VIROVITIČKO-PODRAVSKU ŽUPANIJU U 2019. GODINI

Dokumentacija za provođenje Javnog natječaja (preuzima i ispunjava prijavitelj projekta):

Javni natječaj (preuzmi)

Upute za prijavitelje (preuzmi)

Opisni obrazac prijave projekta (preuzmi)

Obrazac proračuna projekta Virovitičko-podravska županija (preuzmi)

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja Virovitičko-podravska županija (preuzmi)

Izjava o partnerstvu Virovitičko-podravska županija (preuzmi)

Dokumentacija za provođenje Javnog natječaja (popunjava Virovitičko-podravska županija):

Obrazac za procjenu projekta Virovitičko-podravska županija (preuzmi)

Obrazac ugovora o financiranju Virovitičko-podravska županija (preuzmi)

Dokumentacija za izvještavanje (popunjava se nakon realizacije projekta):

Obrazac opisnog izvještaja Virovitičko-podravska županija (preuzmi)

Obrazac financijskog izvještaja projekta Virovitičko-podravska županija (preuzmi)

Share Button