Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

01. ožujka 2019.

Održana sjednica Radne skupine za pravna pitanja Hrvatske zajednice županija

U Zagrebu je održana sjednica Radne skupine za pravna pitanja Hrvatske zajednice županija. Uvodno se članovima Radne skupine obratila voditeljica Marina Horvat, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravne poslove Koprivničko-križevačke županije te pozdravila goste sjednice – predstavnike Ureda za udruge. Prva točka dnevnog reda bila je vezana uz uvođenje i implementaciju sustava e-Savjetovanja na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.

– Vlada Republike Hrvatske je krajem 2018. godine usvojila Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast, inicijative čiji je cilj osigurati konkretan napredak na području transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, uključivanja i osnaživanja građana i civilnoga društva, borbe protiv korupcije te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvalitete usluga koje javna uprava pruža građanima. Sukladno navedenom dokumentu, planirana je uspostava sustava e-savjetovanja za opće akte čije je donošenje u nadležnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – istaknula je zamjenica ravnateljice Ureda za udruge Vesna Lendić Kasalo, nakon čega je Nemanja Relić, savjetnik u Vladi i Vladinom uredu predstavio tehničke karakteristike portala i faze implementacije sustava e-Savjetovanja na lokalnoj i regionalnoj (područnoj) razini.

Voditeljica Radne skupine informirala je prisutne o Antikorupcijskom vodiču za službenike i namještenike u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji je Hrvatska zajednica izdala u prosincu prošle godine. Autori Vodiča su: Marina Horvat, Darija Gradski, Jelena Drakulić i Duje Prkut, a on donosi teorijske odrednice korupcije, pregled potencijalnih uzroka korupcije, primjere Etičkog kodeksa službenika i namještenika, ali i testove za prepoznavanje mogućih koruptivnih radnji te zadatke koji će pomoći u izbjegavanju potencijalnih sukoba interesa. Izdavanje Vodiča jedna je od aktivnosti Nacionalnog akcijskog plana suzbijanja korupcije u vidu jačanja svijesti i informiranosti svih dionika i građana o korupciji i njenim najučestalijim oblicima. Kako je najavila voditeljica Horvat, prva u ciklusu radionica o antikorupciji za službenike lokalne i regionalne samouprave održat će se 13. ožujka u Koprivnici.

U nastavku sjednice članovi Radne skupine raspravljali su o preuzimanju poslova državne uprave s aspekta Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o državnoj službenicima, a zatim podijelili iskustva s primjenom članka 70. iz Zakona o upravljanju državnom imovinom. Na kraju su razmotrili pojedine institute proizašle iz izmjena i dopuna Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora (kratkoročni/dugoročni zakup, davanje u zakup, definiranje cijene zakupa i slično) te se osvrnuli na Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti koji će biti na snazi od 1. srpnja 2019. godine. Na sjednici su u ime Virovitičko-podravske županije bili pročelnica Ureda župana Jasna Abramović i tajnik Županijske skupštine Ivan Horvat. (www.hrvzz.hr)

Share Button