Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

26. veljače 2019.

Na sjednici savjeta mladih Virovitičko-podravske županije, usvojeno je izvješće o radu za 2018. godinu

Predsjednica Savjeta mladih Virovitičko-podravske županije, Melita Ilakovac, predstavila je na 5. sjednici Izvješće o radu Savjeta za 2018. godinu, na kojoj je nazočio i tajnik Županijske skupštine Virovitičko- podravske županije, Ivo Horvat. Članovi Savjeta su jednoglasno usvojili Izvješće o radu za 2018. godinu.

Važniji projekti koji su provedeni u 2018. godini su: panel rasprava Youth&Business “Poslovanje i moderni on-line alati” koju Savjet mladih već tradicionalno organizira s mladim poduzetnicima, Sudjelovanje na 7. Koordinaciji županijskih savjeta mladih; Sudjelovanje na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih Republike Hrvatske u Puli; Organizacija božićne i uskršnje humanitarne akcije s djelatnicima županije te prikupljanje donacije za Socijalnu samoposlugu; Snimanje video priloga s mladima s područja Županije na potrebe i želje mladih čime je obilježen Međunarodni dan mladih u Virovitičko-podravskoj županiji; Organizacija Vršnjačke radionice u suradnji s PRONI centrom iz Osijeka; Organizacija radionice „Kako se zauzeti za sebe“; Sudjelovanje na obuci savjeta mladih održanoj u Gradskoj knjižnici u Virovitici, Sudjelovanje na radionicama radne skupine za reviziju strategije razvoja ljudskih potencijala VPŽ; Obilježavanje Dana sjećanja na žrtve Grada Vukovara odlaskom u Vukovar te sudjelovanje u projektu „Mladi za mlade u prevenciji i suzbijanju ovisnosti“ koji je prijavio Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko – podravske županije edukacijom članova Savjeta mladih.

Savjet mladih redovito je sudjelovao na sjednicama Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije te održavao Facebook stranicu Savjeta gdje se mladi redovito informiraju o temama koje se odnose na njih. (www.vpz.hr, mi, Fotografije: Savjet mladih VPŽ)

Share Button