Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

13. veljače 2019.

Održana sjednica Kolegija načelnika i gradonačelnika Virovitičko-podravske županije na kojoj se najviše govorilo subvenciji Županije za poljoprivredne kredite

U Velikoj vijećnici VPŽ, uz nazočnost virovitičko-podravskog župana Igora Androvića i njegovih zamjenika, Marija Klementa i Igora Pavkovića, te tajnika Županijske skupštine Ivana Horvata, gradonačelnike i načelnike s područja Županije, pročelnika Upravnih tijela, direktora županijskih institucija, održana je sjednica Kolegija načelnika i gradonačelnika Virovitičko-podravske županije.

Na sjednici se govorilo o 2. Pozivu Interreg V-A Hrvatska – Mađarska kojim se Županiji, gradovima, općinama, udrugama i institucijama otvaraju vrata za osmišljavanje i prijavu novih vrijednih projekata. O uvjetima prijave govorila je Miroslava Bato, stručna suradnica u Odjelu u provedbu programa i projekata Razvojne agencije Vidra.

– Naša Županija sigurno je među vodećim županijama po iznosu povučenih sredstava za općine, škole i gradove, koje smo povukli od pretpristupnih do sadašnjih strukturnih fondova. Otvoren je novi natječaj koji traje do 3. svibnja i šaljem apel svim prihvatljivim prijaviteljima, koji imaju projektne ideje, da se jave ili u lokalne razvojne agencije ili Razvojnu agenciju VIDRA-u, u svoje gradove i općine ili u Županiju kako bismo na vrijeme pripremili projektne prijedloge i što prije aplicirali na Interreg odnosno EU fondove – rekao je župan Andrović.

Jednako tako, sjednica je bila prilika da gradonačelnici i načelnici razgovaraju o Programima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Županijski pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove Bojan Mijok gradonačelnike i načelnike upoznao je s mogućnosti subvencioniranja kamate kredita za proljetnu sjetvu koju će provoditi Županija, gdje će subvencionirati 2 od 5 posto godišnje kamate kredita, a postoji i mogućnost, da u suradnji s gradovima i općinama, ta kamata bude i manja. Naime, župan Igor Andrović ovoga tjedna raspisao je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za subvencioniranje kamate kredita te je na današnjoj sjednici pozvao načelnike i gradonačelnike da dodatno informiraju svoje poljoprivrednike o mogućnosti ovakve subvencije.

Korisnici kredita mogu biti poduzetnici koji imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Virovitičko-podravske županije i oni koji namjeravaju ulagati na području iste županije, odnosno fizičke osobe – obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) u sustavu PDV-a te pravne osobe i obrti. Namjena kratkoročnih kredita je za financiranje nabave repromaterijala, točnije sjemena, presadnica (za povrtlarske kulture), zaštitnih sredstava i gnojiva za poljoprivredne kulture u proljetnoj sjetvi i povrtlarske kulture, kao i vlastite proizvodnje poslovnih subjekata. Visina kredita je od 5.000,00 do 500.000,00 kuna, a detaljni uvjeti o ovom Javnom pozivu može se pronaći na službenoj stranici Županije u rubrici Natječaji.

Dio sjednice bio je rezerviran i za prezentacija direktorice HEP ESCO-a Vlaste Zanki o novim mogućnostima obnove javne rasvjete u općinama i gradovima te prezentacija Ana Marije Čajkulić, pročelnice županijske podružnice Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe, o fitoplazmi vinove loze koja postaje prijetnja kako hrvatskom, tako i županijskom gospodarstvu jer se na području županije nalazi 399 hektara vinograda. (www.icv.hr, www.vpz.hr, Fotografije: Kristijan Toplak)

Share Button