Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

01. veljače 2019.

Interreg V-A Mađarska- Hrvatska 2014. – 2020. 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Mađarska – Hrvatska objavio je 31. siječnja 2019. godine 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga. Ukupna financijska alokacija za drugi poziv iznosi oko 20.8 milijuna eura ERDF, a intenzitet potpore iznosi do 85% za prijavitelje iz Hrvatske.

Prihvatljivi prijavitelji su: tijela javne vlasti (regionalna/županijska i lokalna uprava), tijela čija djelatnost je uređena javnim zakonima (npr. ustanove za zaštitu okoliša, turističke zajednice, obrazovne ustanove), neprofitne organizacije, EGTS. Projekti moraju uključivati minimalno 2 prekogranična partnera iz prihvatljivog programskog područja.

Programsko područje obuhvaća sljedeće NUTS III jedinice (županije) u Hrvatskoj: Međimursku, Varaždinsku, Koprivničko-križevačku, Bjelovarsko-bilogorsku, Virovitičko-podravsku, Požeško-slavonsku, Osječko-baranjsku i Vukovarsko-srijemsku županiju, a  u Mađarskoj županije Zala, Baranya i Somogy.

Prioritetne osi/specifični ciljevi otvoreni za prijavu u drugom pozivu su:

Prioritetna os 2 – Održivo korištenje prirodnih i kulturnih dobara
Specifični cilj 2.1. Promicanje mogućnosti korištenja prirodnog i kulturnog nasljeđa kao turističkih znamenitosti  s mogućnošću stvaranja prihoda.
Specifični cilj 2.2. Obnova ekološke raznolikosti u pograničnom području
Prioritetna os 2 ima za cilj očuvanje, zaštitu, promociju i razvoj prirodnog i kulturnog nasljeđa (kroz razvoj turizma, izgradnju biciklističkih staza i sl.) te očuvanje i obnovu bioraznolikosti i tla.

Prioritetna os 3 – Suradnja
Specifični cilj 3.1. Uključivanje većeg broja društvenih i institucionalnih dionika u prekograničnu suradnju
Prioritetna os 3 ima za cilj poboljšanje institucionalnih kapaciteta i stvaranje učinkovite javne uprave kroz promicanje suradnje u zakonodavstvu i administraciji između građana i institucija.

Prioritetna os 4 – Ulaganje u obrazovanje
Specifični cilj 4.1. Jačanje uloge obrazovnih ustanova kao intelektualnih centara za povećanje baze specifičnih lokalnih znanja u regiji
Prioritetna os 4 ima za cilj ulaganje u sve razine obrazovanja i osposobljavanja, uključujući strukovno osposobljavanje za vještine i cjeloživotno učenje kroz razvoj infrastrukture za obrazovanje i osposobljavanje.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga biti će otvoren od 31. siječnja 2019. do 3. svibnja 2019. do 15:00 (CET), a prijave moraju biti dostavljene elektronski putem sustava IMIS 2014-2020., isključivo na engleskom jeziku.

Detaljnije informacije o pozivu i natječajna dokumentacija objavljeni su na web stranici programa: http://www.huhr-cbc.com/en/news/second-call-for-proposals-of-the-interreg-v-a-hungary-croatia-co-operation-programme-2014-2020-launched/281 .

Za više informacija o pozivu, pomoć pri traženju partnera i ostala pitanja vezana uz program možete kontaktirati kontakt točke Zajedničkog tajništva programa u Čakovcu i Osijeku ili nacionalno tijelo.

Zajedničko tajništvo organizirati će informativne radionice tijekom trajanja poziva u prekograničnom području. Informacije o mjestu održavanja radionica biti će objavljene na programskoj stranici/ stranici Strukturni fondovi.hr. (razvoj.gov.hr)

Share Button