Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

17. listopada 2018.

Javni natječaj “Za prikupljanje ponuda radi davanja u zakup ili najam nekretnina” Srednje škole Stjepana Ivšića Orahovica

Javni natječaj “Za prikupljanje ponuda radi davanja u zakup ili najam nekretnina” Srednje škole Stjepana Ivšića Orahovica (preuzmi)

Share Button